Duurzaam bouwen

Duurzaamheid wettelijk verankerd

Duurzaamheid is in België, Luxemburg en Nederland in de wet verankerd. Ook op beleidsterreinen als 'Duurzaam Inkopen' het efficiënt omgaan met stoffen, heeft duurzaamheid prioriteit. In het Nederlandse Bouwbesluit 2012 is de verplichting opgenomen dat bij elke aanvraag voor een bouwvergunning een berekening van de duurzaamheid van het gebouw moet worden geleverd. Gebruikte bouwmaterialen en installaties spelen een belangrijke rol in die berekening. Om die berekening te kunnen maken zijn twee zaken nodig: een database waarin de duurzaamheidsaspecten van materialen zijn opgenomen en een goede berekeningsmethode.

De Nederlandse Stichting Bouwkwaliteit (SBK) is verantwoordelijk voor de Nationale Database waarin alle materialen en hun milieu impact zijn opgenomen. Met die gegevens kan de berekening worden gemaakt. Er zijn een flink aantal berekeningsmethodes. Om deze vergelijkbaar en uniform te maken zijn er uniforme rekenregels vastgesteld. Voor nadere informatie:www.milieudatabase.nl.  Ook in Vlaanderen wordt bij OVAM hieraan gewerkt in het kader van het studie milieugerelateerde materiaalprestaties van gebouw(element)en (MMG).

Via de stichting Duurzaam Bouwmetaal (DBM) zorgt ZIB ervoor dat de data over thermisch verzinken en thermisch verzinkt staal correct in de nationale milieudatabase worden opgenomen.

Duurzaamheidsaspecten van thermisch verzinkt staal

Thermisch verzinken scoort op het gebied van duurzaamheid het hoogst van alle staalconserveringsmethoden. Bouwmaterialen van staal hebben al een goede milieubalans en de bescherming tegen corrosie door zink voegt daar veel aan toe. Een zinklaag gaat afhankelijk van de dikte en de kwaliteit van de atmosfeer vele tientallen jaren mee . Na gebruik wordt ijzer en staal ingezameld en gerecycled. Door de lange levensduur en hoge recycling heeft thermisch verzinkt staal vergeleken met geverfd of anders beschermd staal een uitstekend milieuprofiel. In samenwerking met DBM en andere ketenpartners heeft Agentschap.nl de zinkketen in kaart gebracht. Klik hier voor het rapport over duurzaamheidsaspecten van thermisch verzinkt staal. Het rapport over de terugwinning van het zink en ijzer uit gebruikte vangrails vindt u hier.

Overige publicaties

In 2008 bracht EGGA (European General Galvanizers Association) een publicatie uit die gerust toonaangevend mag genoemd worden. In samenwerking met  Tom Woolley, Hoogleraar Architectuur aan de Universiteit van Belfast en Hoogleraar aan de Hogeschool voor Milieu in Wales werd een diepgaande studie gedaan naar de milieuprestaties van thermisch verzinkt staal.

Duurzamer bouwen met thermisch verzinken is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de milieuimpact van thermisch verzinkte producten dat werd gevoerd in verschillend Europese landen.

Klik hier voor een pdf versie van duurzamer bouwen met thermisch verzinken. Indien u een gedrukte versie wenst, kan u ons dit per mail laten weten. Wij bezorgen u binnen de 48u een exemplaar.

 

 

EPD for Batch Hot Dip Galvanizing of Steel Products to EN ISO 1461

EPD for Batch Hot Dip Galvanizing of Steel Products to EN ISO 1461

Edited by European General Galvanizers Association 

Thermisch verzinken en duurzaam bouwen

Thermisch verzinken en duurzaam bouwen

Handleiding voor architecten - Tom Woolley

Bepaling van de duurzaamheid van een thermisch verzinkt bouwproduct

Bepaling van de duurzaamheid van een thermisch verzinkt bouwproduct

Milieugerelateerde Product Verklaring

Milieugerelateerde Product Verklaring

Milieugerelateerde productinformatie