Minimale laagdikte tabellen volgens EN ISO 1461

Tabel 1 — Minimale deklaagdikte en massa voor monsters die niet zijn gecentrifugeerd

Voorwerp en dikte voorwerp

 

Plaatselijke

deklaagdikte

(minimum) µm

Plaatselijke

deklaagmassa

(minimum)

g/m2

Gemiddelde 

deklaagdikte

(minimum) µm

Gemiddelde

deklaagmassa

(minimum)

g/m2

 

Staal > 6 mm 

 

70

505

85

610

Staal > 3 mm tot 6 mm

55

395

70

505

 

Staal 1,5 mm tot 3 mm

45

325

55

395

 

Staal < 1,5 mm

35

250

45

325

 

Gietstukken 6 mm

70

505

80

575

 

Gietstukken < 6 mm

60

430

70

505

 

  

Tabel 2 — Minimale deklaagdikte en massa voor monsters die zijn gecentrifugeerd 

Voorwerp en dikte voorwerp

Plaatselijke

deklaagdikte

(minimum)

µm

Plaatselijke

deklaagmassa

(minimum) 

g/m2

Gemiddelde

deklaagdikte

(minimum)

µm

Gemiddelde

deklaagmassa

(minimum) 

g/m2

 

Voorwerpen met schroefdraad:

> 6 mm middellijn

 

40

285

50

360

 

Voorwerpen met schroefdraad:

6 mm middellijn

 

20

145

25

180

 

Overige voorwerpen

(inclusief gietproducten):

> 3 mm

 

45

325

55

395

 

Overige voorwerpen

(inclusief gietproducten): < 3 mm

 

35

250

45

325

 

Thermisch verzinken conform EN-ISO 1461 en CE-markering van staalconstructies conform EN-1090

Thermisch verzinken conform EN-ISO 1461 en CE-markering van staalconstructies conform EN-1090

Leidraad thermisch verzinken conform EN-ISO 1461 en CE-markering van staalconstructies