Herverzinken van verzinkte stalen infrastructuur

Snelwegvangrails van verzinkt staal kunnen worden ontmanteld voor hergebruik of worden herverzinkt met tot 70% besparing in CO2-emissies

Discontinu thermisch verzinkt staal wordt zeer vaak gebruikt bij infrastructuurtoepassingen, om tientallen jaren onderhoudsvrij gebruik te bieden. Het zoeken naar circulaire oplossingen biedt belangrijke kansen voor renovatie en hergebruik van deze alom tegenwoordige verzinkte stalen componenten. 

Onder de leiding van Rijkswaterstaat werd een onderzoek gevoerd naar de mogelijkheden tot direct hergebruik of renovatie van geleiderails. Het  project waaraan werd meegewerkt door installateurs, leveranciers van vangrails en verzinkerijen, ondersteund door de gespecialiseerde bureaus TwynstraGudde en LBPSight, plaatste de gehele keten onder de ‘microscoop van de circulaire economie’. De benadering werd al geïmplementeerd in een validatieproject op Nederlandse wegen.

Hieronder een citaat uit het eindrapport dat in 2021 werd gepubliceerd:

“We hebben samen bepaald dat het zowel technisch als economisch mogelijk is, dankzij een open houding en het enthousiasme van iedereen. Renovatie van geleiderails is logisch maar gebeurt niet automatisch”, aldus Henk Senhorst, projectmanager van Rijkswaterstaat. De beslissing van Rijkswaterstaat om over te gaan tot hergebruik en herverzinken werd gestuurd door een aantal belangrijke evaluaties. Hieruit bleek dat vangrails vaak worden vervangen om redenen die te maken hebben met ander wegenonderhoud, terwijl ze nog een resterende levensduur hebben van +/- 24 jaar. Deze producten kunnen direct worden hergebruikt op het wegensysteem. Gebruikte vangrails die opnieuw worden verzinkt, kunnen worden gerenoveerd met aanzienlijke voordelen vergeleken met nieuwe ‘onbewerkte’-installaties. Zij leveren:
– 40% verlaging in milieukosten
– 70% verlaging in CO2-emissies
– 10% verlaging in kosten

De flowchart hieronder illustreert duidelijk hoe de nieuwe aanpak eruit zal zien.

Renovatieketen voor verzinkt stalen vangrails voor een snelweg (Rijkswaterstaat

Renovatie van geleiderails technisch en economisch haalbaar, met winst voor milieu

Renovatie van geleiderails technisch en economisch haalbaar, met winst voor milieu

De renovatie van geleiderails (vangrails) kan op een verantwoorde manier in de praktijk worden gebracht. Renoveren en opnieuw gebruiken geeft een aanzienlijke winst voor het milieu, met een besparing op de milieukosten tot wel 70 procent. Daarnaast is renovatie goedkoper dan nieuw produceren en past het binnen de strenge veiligheidseisen die gelden voor geleiderails. Dit blijkt een verkenning van Rijkswaterstaat, organisatieadviesbureaus TwynstraGudde en LBPSight, betrokken aannemers, leveranciers van geleiderails en verzinkerijen.