Infosessies Verzinkt staal en duurzaam bouwen

Samen met haar zusterorganisaties in Europa heeft Zinkinfo onder de vleugels van de EGGA (European General Galvanizing Association) een lijvig document gepubliceerd met als titel "Verzinkt Staal en Duurzaam Bouwen: oplossingen voor een circulaire economie."

In het eerste deel gaan we dieper in op het wetgevend kader en de beleidsvisie vanuit Europa omtrent het thema circulaire economie en toetsen we deze visie aan de bouwpraktijk.

In het tweede deel staan we aan de hand van een aantal concrete case studies stil bij het hergebruik van verzinkt staal, waarbij we enerzijds het hergebruik van bestaande constructies onder de loep nemen en anderzijds kijken hoe in nieuwe gebouwen slim ontwerp leidt tot demontabele en circulaire staalconstructies.

In het derde deel focussen we op het aspect CO2 reductie via het maken van onderhoudsvrije keuzes bij het beschermen van staal tegen roest. En tot slot geven we aan het eind de belangrijkste conclusies mee.