Keuringen en expertises

Zinkinfo Benelux voert keuringen uit om na te gaan of een partij thermisch verzinkt materiaal of een thermisch verzinkte constructie beantwoordt aan de specificaties van de geldende normen en bepaalt wat er moet gedaan worden moest dit eventueel niet het geval zijn.

Wanneer er zich problemen voordoen die aanleiding geven tot meningsverschillen tussen de betrokken partijen kan Zinkinfo de oorzaken van deze problemen op zuiver wetenschappelijke basis trachten te bepalen. In de meeste gevallen zal uit deze analyse duidelijk blijken bij welke partij de verantwoordelijkheid ligt en kan er op constructieve en onpartijdige wijze naar een oplossing gezocht worden.

De bevindingen van Zinkinfo worden in een officieel verslag vastgelegd en, waar nodig, gestaafd met soortgelijke probleemgevallen die in de literatuur beschreven staan. Indien u een expertise of keuring wil laten uitvoeren door ons, kan u best contact opnemen met onze Technische Expert, Guus Schmittmann via mail:guus@zinkinfobenelux.com