Keuringen en expertises

Het is voor iedereen mogelijk om een beroep te doen op Zinkinfo voor een expertise. Een expertise (Keuring of Inspectie) bestaat uit het uitvoeren van een keuring aan de hand van de ISO 1461 en, indien van toepassing, eventueel andere aanverwante en van toepassing zijnde normen. In geval van een conflict tussen 2 partijen zal Zinkinfo op zuiver wetenschappelijke basis de problemen benaderen. Van elke expertise wordt een rapport uitgebracht. Wij behouden ons het recht voor om een expertise om moverende redenen te weigeren.

Keuring

Doelstellingen

  • Keuring indien de vraag is of hetgeen wat geleverd is voldoet aan de voorwaarden
  • Het aangeven van een oplossing of aantal oplossingen in geval van verschillen in inzicht en eventuele standpunten.
  • Het verrichten van laagdiktemetingen ter beoordeling of het voldoet aan de ISO 1461 maakt altijd onderdeel ervan uit.
  • Het onderzoeken van materialen ter verklaring van afwijkingen in uiterlijk en laagdiktevorming.

Werkgebied

Primair beperkt tot de Benelux. Daarbij kan het zijn dat een bedrijf/relatie afkomstig uit de Benelux een locatie elders in de wereld heeft waar expertise gewenst is. Dergelijke aanvragen worden in overweging genomen.

Omschrijving werkzaamheden

Aan de hand van de geuite klacht / gestelde vraag en beschikbare informatie, wordt een inspectie verricht. De inspectie wordt uitgevoerd aan de hand van de normen die van toepassing zijn. Er wordt in eerste aanleg een visuele inspectie verricht en daarbij worden foto’s genomen. Zo worden de eventuele gebreken in kaart gebracht. Vervolgens worden laagdiktemetingen verricht. Zo mogelijk wordt daarbij een onderscheidt gemaakt tussen de diverse toegepaste materialen. De gemeten waarden worden in het rapport opgenomen evenals een vergelijking ervan met waardes uit de norm.

Indien het uiterlijk of de gemeten waarden daartoe aanleiding geeft, kan in samenspraak worden beslist om het materiaal in een laboratorium te laten onderzoeken. Er kan een microdoorsnede worden gemaakt waarbij zichtbaar wordt hoe de laagopbouw is gevormd. Tevens kan een zogenaamde spectro-analyse worden uitgevoerd waarbij de materiaalsamenstelling kan worden bepaald om te zien of er elementen in het staal aanwezig zijn die bij een bepaald gehalte invloed hebben op de laagopbouw. Voor deze laboratorium testen (destructief onderzoek) is een klein stukje van het materiaal nodig.

De rapportage vindt nadien plaats en zal binnen 5 werkdagen naar het ons bekende emailadres worden verzonden.

Van toepassing zijnde normen en richtlijnen;

  • EN ISO 1461
  • EN ISO 14713 deel 1 en 2
  • EN 15773
  • Praktijkrichtlijn poeder & natlak op zink van oktober 2013 (PRL)

Tarieven

In de Benelux geldt een tarief van € 1.250,00 voor een expertise, reiskosten en een verslag/rapport voor de opdrachtgever. De aangesloten deelnemers van Zinkinfo Benelux krijgen een korting van € 500,00. Mocht de keuring op locatie niet op 1 dag kunnen worden afgerond om welke reden dan ook; dan verdubbelt het tarief. De verblijfskosten voor een eventuele overnachting zijn hierbij inbegrepen.

Voor een expertise op een petrochemische plant o.i.d., wordt een toeslag van € 125,00 per dag berekend.

Buiten de Benelux geldt een tarief van € 1.500,00 per expertise per dag. Mocht een expertise inclusief reistijd, 3 dagen duren, dan zijn de kosten dus € 4.500,00. Dit is exclusief de kilometerkosten en verblijfskosten. De eventuele vliegtickets, huurauto en hotelovernachtingen worden door de opdrachtgever geregeld en voldaan. De beoordeling of er met de auto gereisd wordt of per vliegtuig is afhankelijk van locatie en situatie.

Alle genoemde kosten zijn exclusief eventuele laboratoriumkosten in geval er een staalanalyse of microscopisch onderzoek nodig is.

De rapportage is in het Nederlands of in het Frans. In geval van andere talen, wordt het rapport vertaald door een bureau. De kosten ervan berekenen wij u door.