Normen en praktijkrichtlijnen

Normen en Praktijkrichtlijnen - THERMISCH VERZINKEN

De volgende twee Europese normen zijn van toepassing op het thermisch verzinken.Zij zijn complementair en vormen een onafscheidbaar geheel.

 • EN ISO 1461 (2009) "Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en stalen voorwerpen - Specificaties en beproevingsmethoden"
 • EN ISO 14713 (2010) "Zinken deklagen - Richtlijnen en aanbevelingen voor de bescherming van ijzer en staal in constructies tegen corrosie"

EN ISO 1461

De norm bevat de algemene eigenschappen van en beproevingsmethoden voor de deklagen aangebracht op ijzeren en stalen voorwerpen (met inbegrip van bepaalde gegoten producten) en eisen aan de zinksmelt. De norm is niet van toepassing op: 

 1. plaat, draad en geweven of gelaste matten die continu thermisch veriznkt zijn;
 2. buizen die in automatische installaties thermisch worden verzinkt;
 3. thermisch verzinkte voorwerpen (bijvoorbeeld bevestigingsmiddelen) waarvoor speciale normen bestaan.

EN ISO 14713

De normenserie bestaat uit 3 delen:

 1. Algemene ontwerpbeginselen en corrosieweerstand
 2. Thermisch verzinken
 3. Sherardiseren

Deel 1 geeft richtlijnen over de mate van corrosiewering die zinken deklagen bieden bij toepassing op ijzeren en stalen voorwerpen in verschillende milieus. Deze richtlijnen en aanbevelingen behandelen niet het onderhouden van bestaande bescherming tegen corrosie van zinken deklagen op staal. Richtlijnen voor dit onderwerp zijn te vinden in EN ISO 12944-5 en EN ISO 12944-8.

In deel 2 worden de algemene ontwerpbeginselen die van toepassing zijn op producten die ter bescherming tegen corrosie moeten worden verzinkt gegeven.

Normen en Praktijkrichtlijnen - DUPLEX SYSTEMEN

De volgende twee Europese normen zijn van toepassing op de duplex-systemen. Naast de normen die betrekking hebben op het thermisch verzinken of sherardizeren gelden:

 • EN 15773 (2018) "Het industrieel aanbrengen van organische poederdeklagen op thermisch verzinkt of gesherardiseerd staal (duplex-systemen) - Specificaties, aanbevelingen en richtlijnen"
 • EN 13438 (2013) "Verf en vernissen - Organische poederdeklangen voor gegalvaniseerde en stalen producten voor constructiedoeleinden"
 • NEN 5254 (2003) "Het industrieel aanbrengen van organische deklagen op thermisch verzinkte of gesherardiseerde producten (duplex-systeem)"
 • Praktijkrichtlijn Poeder en Natlak op Zink (2015)

EN 15773

Deze norm voor systemen met poederlakken geeft eisen aan alle partijen, die de kwaliteit van het uiteindelijke duplex-systeem bepalen. Belangrijk is dat parijen geïnformeerd zijn over ontwerp en doel van het uiteindelijke product. Achteraf moet duidelijk zijn, dat deze informatieuitwisseling heeft plaatsgevonden.

EN 13439

Deze norm geeft eisen te stellen aan poeders die voor duplex-systemen gebruikt moeten worden en testen voor deze poeders.

NEN 5254 

Deze richtlijnen kunnen nog worden gebruikt voor duplex-systemen met andere organische deklagen dan poederlakken.

 

Poeder en natlak op verzinkte ondergronden

Poeder en natlak op verzinkte ondergronden

PRAKTIJKRICHTLIJN

Thermisch verzinken conform EN-ISO 1461 en CE-markering van staalconstructies conform EN-1090

Thermisch verzinken conform EN-ISO 1461 en CE-markering van staalconstructies conform EN-1090

Leidraad thermisch verzinken conform EN-ISO 1461 en CE-markering van staalconstructies

Norm voor industrieel aanbrengen van natlakverfsysteem op thermisch verzinkte of gesherardiseerde producten (duplex-systeem) herzien

Norm voor industrieel aanbrengen van natlakverfsysteem op thermisch verzinkte of gesherardiseerde producten (duplex-systeem) herzien

NEN 5254 ‘Het industrieel aanbrengen van organische deklagen op thermisch verzinkte of gesherardiseerde producten (duplex-systeem)’ is herzien en onlangs gepubliceerd. Deze norm vervangt de vorige versie uit 2003.