Duplexsysteem

Onder Duplex-Systeem verstaat men het systeem dat bekomen wordt door het aanbrengen van een organische coating (natlak of poedercoating) op thermisch verzinkt staal.

De beschrijving van de manier om het Duplex-Systeem tot een goed einde te brengen vindt men in de Belgische Praktijkrichtlijn Duplex (BPR 1197) "Kwaliteitseisen voor het industrieel aanbrengen van organische deklagen op discontinu thermisch verzinkt staal (duplex-systeem)" - 3" herziene uitgave september 2004.

In bepaalde omstandigheden is het nuttig of noodzakelijk thermisch verzinkt staal te schilderen, bijvoorbeeld:

  • om de levensduur te verlengen in een zeer agressieve industrie- atmosfeer;
  • bij contact met scheikundige producten of bepaalde watertypes; voor esthetische redenen; voor signalisatie of camouflage.

Bij een goed uitgevoerd Duplex-Systeem is er een synergie tussen tussen beide beschermingslagen : de verzinkingslaag en de organische deklaag.

De volgende empirische formule, waarbij D de levensduur is, drukt deze synergie uit

D duplex = 1,3 tot 2,5 (D thermisch verzinkt staal + D verf)

De verklaring ligt voor de hand. De verflaag beschermt de zinklaag. De zinklaag verhindert op haar beurt roestvorming onder de verflaag.

Duplexsysteem

Duplexsysteem

Combinatie van verf en thermisch verzinkt staal