Duplexsysteem

Een duplexsysteem is een conservering bestaande uit een discontinu verzinkte ondergrond met daarop een poedercoating of natlak.

Informatie over het aanbrengen van dit systeem, controle van het systeem en het onderhoud, treft u aan in de Praktijkrichtlijn Poeder & Natlak op Zink. Dit is een door verschillende branchegroepen gezamenlijk tot stand gekomen uitgave en wordt daarom breed gedragen en uitgedragen.

In bepaalde omstandigheden is het nuttig of noodzakelijk thermisch verzinkt staal te schilderen, bijvoorbeeld:

  • om de levensduur te verlengen in een zeer agressieve industrie- atmosfeer;
  • bij contact met scheikundige producten of bepaalde watertypes; voor esthetische redenen; voor signalisatie of camouflage.

Bij een goed uitgevoerd Duplex-Systeem is er een synergie tussen tussen beide beschermingslagen : de verzinkingslaag en de organische deklaag.

De volgende empirische formule, waarbij D de levensduur is, drukt deze synergie uit

D duplex = 1,3 tot 2,5 (D thermisch verzinkt staal + D verf)

De verklaring ligt voor de hand. De verflaag beschermt de zinklaag. De zinklaag verhindert op haar beurt roestvorming onder de verflaag.

Poeder en natlak op verzinkte ondergronden

Poeder en natlak op verzinkte ondergronden

PRAKTIJKRICHTLIJN

Duplexsysteem

Duplexsysteem

Combinatie van verf en thermisch verzinkt staal