Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2019

Deze editie kende een belangrijke koerswijziging in vergelijking met de vorige edities. De klassieke indeling in categorieën naar type gebouw of toepassing werd vervangen door een nieuwe opdeling die de filosofie van ZEKER ZINK uitdraagt. Één van de zes pijlers van ZEKER ZINK is het stimuleren van de noodzakelijke dialoog tussen voorschrijver, uitvoerder en verzinkerij. Onder andere de keuze tussen Klasse E (esthetisch verzinken) en Klasse F (functioneel verzinken) moet deze dialoog bevorderen, zodat het verwachtingspatroon van de (eind)klant en het inedresultaat beter op elkaar zijn afgestemd. Dit biedt zekerheid in plaats van verrassingen achteraf. 

Daarnaast behouden we wel de aparte categorie voor duplexsystemen. Tot slot reikte de jury ook een prijs uit voor het meest duurzame, zeg maar circulaire project. Een duidelijk statement om uiting te geven aan onze steun aan het circulair bouwen. 

Zoals ieder jaar was het ook nu voor de jury geen gemakkelijke opdracht om de laureaten aan te duiden. Zelfs met heldere criteria blijft het resultaat altijd een persoonlijke keuze van de juryleden. 

De winnaars zijn geworden: 

Categorie Functioneel Verzinken: SnowWorld

ASK Romein

Categorie Esthetisch Verzinken: Uitkijktoren Wellerlooi

Novaedes Architecten

Categorie Duplexsystemen: Luifel Stationsplein Utrecht

Buiting Staalbouw

Zinkinfo vindt het ontzettend belangrijk dat de bouwsector haar schouders zet onder de circulaire economie. Circulair bouwen moet gepromoot worden en om die reden heeft één project de Prijs voor Circulair Bouwen gewonnen, namelijk Brainport Industries Campus - Cluster 1. 

Vissers & Roelands Architecten

Alle ingediende projecten komen ruim aan bod in een boek dat werd voorgesteld tijdens de uitreiking. De digitale versie hiervan kan u hier bekijken

ZIB wil graag alle deelnemers aan de wedstrijd bedanken voor het indienen van zoveel inspirerende projecten. Samen tonen ze een waaier aan geslaagde, originele en vaak vernieuwende toepassingen van thermisch verzinkt staal. Ze vormen stuk voor stuk het bewijs dat zink en staal perfect bij elkaar passen!

Sponsors Assembly Party

Pilling sponsor Assembly Party

 

 

Sponsor Assembly Party

 

Sponsor Assembly Party

 

Sponsor Assembly Party