Handboek ZEKER ZINK

Inleiding

Zinkinfo Benelux, de overkoepelende brancheorganisatie van de thermische verzinkers start dit najaar met een brede campagne bij architecten, ingenieursbureaus, overheden, staalbouwers en producenten van serieproducten in staal. Doel is het bekendmaken van een innovatief classificatiesysteem voor discontinu thermisch verzinken. Naar aanleiding van een aantal rondetafelgesprekken met de voornaamste stakeholders is immers gebleken dat onze sector dringend toe is aan een nieuwe marktbenadering waarbij proactieve communicatie centraal staat.

Classificatiesysteem

Zinkinfo heeft een classificatiesysteem opgezet dat als tool zal ingezet worden om de dialoog tussen de verschillende marktpartijen en de verzinkers te stimuleren. Basis van de classificering blijft de EN-ISO 1461, de huidige norm voor discontinu thermisch verzinken. We maken onderscheid tussen enerzijds Klasse F, wat staat voor Functioneel verzinken, en anderzijds Klasse E, Esthetisch Verzinken. De EN ISO 1461 beschouwt esthetische of decoratieve overwegingen van secundair belang. Maar bepaalde toepassingen/klanten eisen een hoge visuele afwerkingsgraad. Om aan het verwachtingspatroon van dergelijke klanten te kunnen voldoen is het van essentieel belang om vooraf met elkaar goede afspraken te maken op het vlak van esthetische afwerking. Klasse E moet hierop een antwoord bieden.

Daarnaast is er ook een lijst met opties die klant-specifiek kan worden toegepast.

Hieronder een tabel met de inhoudelijke invulling van de beide klassen. 

Klasse F                                                                            Klasse E

- Beschrijving van de functionele eisen gesteld aan de corrosiewerende werking van de aangebrachte zinklaag volgens EN ISO 1461

- Gehele constructie wordt ontdaan van scherpe punten, zinkasresten en oneffenheden

- Beschrijving van de constructieve eisen zoals bepaald in EN 14713-1 en 2

- Droge opslag (o.a. tegen witroest)

- EN ISO 1461 definieert geen esthetische eisen

- Onverzinkte plekken ook esthetisch behandelen

 

- Nabewerking zichtzijdes voor gladder oppervlak

 

- Optioneel: verpakken om witroest te vermijden

 

Klasse E wordt als één ondeelbaar pakket aangeboden, maar het spreekt vanzelf dat elk van de punten die onder Klasse E vallen, ook als individuele optie kan worden overeengekomen met de klant.

ZEKER ZINK is veel meer dan een marketingcampagne, het is een commitment van alle verzinkers aangesloten bij Zinkinfo (ruim 90% van alle verzinkers in de Benelux) om met behulp van het classificatiesysteem de dialoog tussen (eind)klant en verzinker te stimuleren. Einddoel is voor elk project een eindresultaat te leveren dat aansluit bij het verwachtingspatroon van de opdrachtgever.

Handboek ZEKER ZINK bestellen