Zinc Coating Life Predictor voor Benelux

Dankzij de Zinc Coating Life Predictor kan voor eender welke locatie in België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg een precieze berekening gemaakt worden vertrekkende van de klimatologische gegevens en de samenstelling van de atmosfeer op de locatie in kwestie. Al deze noodzakelijke vertrekelementen staan ter beschikking van de gebruiker in handige tabellen.

Kies "Prediction" en daarna "Accept" op deze link en bewaar de bekomen tabel.
Vul deze nu in door middel van de volgende 4 stappen.

1. De klimatologische gegevens, met name

  • de neerslag in mm/jaar
  • de gemiddelde jaartemperatuur in °C
  • de relatieve vochtigheid in %

vindt u in onderstaande tabellen:


- voor België


- voor Nederland- voor het Groothertogdom Luxemburg


 

Opm. Wanneer u geen meetstation dichtbij uw locatie vindt interpoleer dan de waarden van de 2 of 3 dichtstbij zijnde meetstations.

2. Kies de mate van chlorideneerslag (Deposition rate of Chloride) uit onderstaande tabel en vul de Predictor tabel verder aan

Afstand tot vloedlijn Noordzee in meterIndeling volgens ISO 9223, Tabel B.4

Chlorideneerslag [mg/(m2.d)]

0 – 200  S2 150
200-5000 S2 100
5000 – 50000 S1 15
50000 en verder S1 5

De genoemde waarden zijn van toepassing voor de Benelux-landen

3. Voor het te gebruiken SO2 (sulfur dioxide) gehalte kan u onderstaande tabellen raadplegen:
- voor België
- voor Nederland
- voor het Groothertogdom Luxemburg

U gaat tewerk zoals voor de klimatologische gegevens. Indien er geen meetstation dicht bij uw locatie is, gaat u tewerk via interpolatie.

(Opmerking; de waarden in de tabel zijn achterhaald. De daadwerkelijke waarde ligt onder die van de tabel. Beschouw daarom de uitkomst Als zijnde “worst case”)

4. Er blijft u te kiezen voor de "Sheltering condition"

(aan de lucht, onder afdak of binnenshuis)
Uw tabel is nu volledig ingevuld.

Druk op “submit” en vul rechtsboven de deklaagdikte in. Kies hiervoor de minimaal gemiddelde deklaagdikte (µm) voor de kleinste staalwanddikte (mm) die in uw constructie voorkomt (zie tabel) klik op “calculate life”.

Nu ziet u de definitieve resultatentabel met de maximale jaarlijkse afname van de zinklaagdikte en de minimale levensduur van uw constructie.