Milieugerelateerde Product Verklaring

Milieugerelateerde productinformatie

Onder de auspiciën van EGGA (Europese Associatie van Thermische Verzinkers) is nu de brochure ‘Milieugerelateerde Productverklaring voor Thermisch Verzinken’ verschenen. Deze publicatie bevat milieurelevante productinformatie voor thermisch verzinkt staal.