Zinc coating life predictor

Dankzij de Zinc Coating Life Predictor kan voor eender welke locatie in België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg een precieze berekening gemaakt worden vertrekkende van de klimatologische gegevens en de samenstelling van de atmosfeer op de locatie in kwestie. Al deze noodzakelijke vertrekelementen staan ter beschikking van de gebruiker in handige tabellen.

Kies "Prediction" en daarna "Accept" op deze link en bewaar de bekomen tabel.
Vul deze nu in door middel van de volgende 4 stappen.

1. De klimatologische gegevens, met name

  • de neerslag in mm/jaar
  • de gemiddelde jaartemperatuur in °C
  • de relatieve vochtigheid in %

vindt u in onderstaande tabellen:


- voor België


- voor Nederland- voor het Groothertogdom Luxemburg


 

Opm. Wanneer u geen meetstation dichtbij uw locatie vindt interpoleer dan de waarden van de 2 of 3 dichtstbij zijnde meetstations.

2. Kies nu hier de chlorideneerslagsneldheid (salinity) uit onderstaande tabel en vul de Predictor tabel verder aan


Afstand tot de kustlijn (m) Chlorideneerslagsnelheid (mg/m² dag)
0 tot 250 200
250 tot 2,000 100
2,000 tot 50,000 15
> 50,000 5
 

3. Voor het te gebruiken SO2 gehalte kan u onderstaande tabellen raadplegen:
- voor België
- voor Nederland
- voor het Groothertogdom Luxemburg

U gaat tewerk zoals voor de klimatologische gegevens. Indien er geen meetstation dicht bij uw locatie is, gaat u tewerk via interpolatie.
 

4. Er blijft u te kiezen voor de "Sheltering condition"
(aan de lucht, onder afdak of binnenshuis)
Uw tabel is nu volledig ingevuld.

Druk op “submit” en vul rechtsboven de deklaagdikte in. Kies hiervoor de minimaal gemiddelde deklaagdikte (µm) voor de kleinste staalwanddikte (mm) die in uw constructie voorkomt (zie tabel) klik op “calculate life”.

Nu ziet u de definitieve resultatentabel met de maximale jaarlijkse afname van de zinklaagdikte en de minimale levensduur van uw constructie.