Verzinkt staal en duurzaam bouwen - REUSE

Verzinkt staal is robuust en kan gemakkelijk worden ontmanteld voor hergebruik in meerdere levenscycli. De thermisch verzinkte deklaag beschermt het staal meerdere decennia en vergezelt de stalen constructieonderdelen in hun volgende levenscyclus.

Waarom verzinkt staal?

- De verzinkte deklaag hecht zich aan de staalconstructie gedurende meerdere cycli van hergebruik.
- Verzinkte deklagen hechten zich aan het staal, waardoor het staalproduct kan worden hergebruikt zonder dat een nieuwe coating nodig is (denk bvb. aan steigerbuizen die steeds weer worden gemonteerd en gedemonteerd).

Duurzaam Bouwen