Verzinkt staal en duurzaam bouwen - RECYCLE

Staal en zink worden samen gerecycled - zonder verlies van eigenschappen - als de lange levensduur van verzinkt staal uiteindelijk eindigt.

Waarom verzinkt staal?

- Als de hergebruikcycli eindigen, worden zowel staal als zink samen gerecycled in de bewezen staalrecyclingprocessen, waarbij het zink zonder verlies van eigenschappen wordt teruggewonnen als secundair zink en uiteindelijk terugkomt in het verzinkproces.

 

Duurzaam Bouwen