Verzinkt staal en duurzaam bouwen - MAKE

Verzinken is een efficiënt dompelproces dat het hoogste beschermingsniveau biedt voor staal. Verzinken van staalproducten optimaliseert duurzaamheid, hergebruik en recycling.

Circulair bouwen betekent dat een gebouw zo is ontworpen dat aan het eind van de levensduur van het gebouw de onderdelen ervan  gemakkelijk kunnen worden ontmanteld, met als doel deze te hergebruiken. 

Om dit te bereiken, veranderen ontwerpers hun manier van denken: 

– Flexibele en aanpasbare gebouwen ontwerpen die basisfuncties bieden gedurende een lange periode, maar tegelijkertijd kunnen worden aangepast.
– Ontwerpen met als doel ‘herfunctioneren’. In de ontwerpfase rekening houden met nieuwe functies en nieuwe gebruikers voor een gebouw.
– Een gebouw ontwerpen dat uit herbruikbare componenten bestaat.
– Hulpbronnen gebruiken met een positieve restwaarde.

Waarom verzinkt staal?
De modulariteit, robuustheid, duurzaamheid en inherente recyclebaarheid van metaalconstructies en -componenten sluiten perfect aan bij de principes van duurzaam ontwerpen. Thermisch verzinken biedt daarbovenop nog extra voordelen:
- Thermisch verzinken van staalproducten biedt het hoogste niveau van corrosiebescherming.
- De staalconstructie of -component behoeft gedurende de volledige gebruiksduur quasi geen onderhoud.
- De verzinkte deklaag hecht zich aan de staalconstructie gedurende meerdere cycli van hergebruik.
- Een verzinkte deklaag is inherent klimaatbestendig, omdat zijn beschermend vermogen in hoge mate onaangetast blijft door veranderingen in temperatuur en andere klimaatfactoren.
- Verzinkte deklagen hechten zich aan het staal, waardoor het staalproduct kan worden hergebruikt zonder een nieuwe coating nodig is (denk bvb. aan steigerbuizen die steeds weer worden gemonteerd en gedemonteerd).
- Componenten van verzinkt staal die het eind van hun ontwerpleven hebben bereikt, kunnen worden herverzinkt en weer in gebruik genomen.
- Als de hergebruikcycli eindigen, worden zowel staal als zink samen gerecycled in de bewezen staalrecyclingprocessen, waarbij het zink zonder verlies van eigenschappen wordt teruggewonnen als secundair zink en uiteindelijk terugkomt in het verzinkproces.

 

Duurzaam Bouwen