P3 Eindhoven Airport

Een volledig remontabele derdehandse parkeergarage voor Eindhoven Airport

Project ingediend door Vissers & Roelands architecten & ingenieurs

Als antwoord op het dringende tekort aan parkeerplaatsen, wordt op het parkeerterrein P3 van Eindhoven Airport een bovengrondse parkeergarage gerealiseerd. Dit betreft een volledig remontabele derdehandse parkeergarage. Vanwege de hoge mate van modulariteit is de flexibiliteit, herbruikbaarheid en snelheid tijdens de bouw geborgd en kan het probleem van de luchthaven zo snel mogelijk worden opgelost.

Verhuishistorie: In 2007 is de garage oorspronkelijk ontworpen als tijdelijke uitbreiding voor een bestaande parkeervoorziening bij het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Na een relatief korte periode is het gebouw in 2009 verhuisd naar Strijp-S en opnieuw gebouwd naast het Klokgebouw in Eindhoven. Vervolgens maakt de parkeergarage in 2020 plaats voor nieuwe ontwikkelingen en de onderdelen worden opgeslagen in Amersfoort. In 2023 wordt de nieuwe bestemming bekend, namelijk het parkeerterrein P3 van Eindhoven Airport. De parkeergarage krijgt een bekende buurman: P4 is eveneens een door ons ontworpen garage in het modulaire systeem van EZ Park.    

De modulaire bovengrondse parkeergarage is flexibel, duurzaam en toekomstbestendig. De toepassing van standaard elementen van staal en beton, gemonteerd op de bouwplaats, resulteert in een snelle en eenvoudige bouwmethodiek. De garage is aantoonbaar de- / remontabel, herbruikbaar, faseerbaar en verplaatsbaar, waardoor deze zeer snel en efficiënt gebouwd kan worden op diverse locaties. Het feit dat de garage bij Eindhoven Airport voor de derde keer wordt gebruikt, maakt de parkeergarage ‘one of a kind’. Een geweldig voorbeeld van circulariteit en op Strijp-S reeds bewezen succesvol.

Bij het herontwerp van de garage worden alle onderdelen zoals betonnen TT-plaatvloeren, de thermisch verzinkte hoofddraagconstructie en verzinkt stalen gevelhekwerken na controle en eventueel herstel opnieuw toegepast. Een nieuwe fundering zorgt voor een solide basis voor de parking. Kleine wijzigingen worden meegenomen in het ontwerp om aan de wensen van de luchthaven te voldoen. Zo wordt het hoofdtrappenhuis uitgebreid en voorzien van een lift. De gevel van deze uitbreiding wordt uitgevoerd in metselwerk en polycarbonaat gevelpanelen in kleur, om aansluiting te vinden bij de entreepartij van P4. De prominent in de zuidgevel aanwezige stabiliteitsvoorzieningen worden voorzien van rvs gaasnetten zodat een variatie aan klimplanten hier kan groeien. Deze brede, groene gevelhooge lamellen geven het gebied een groen karakter, gezien vanaf de terminal.

Circulariteit en duurzaamheid zijn belangrijke aspecten. De grote mate van standaardisatie, repetitie en droge verbindingen zorgt voor kleine bouwelementen die gemakkelijk, snel en efficiënt te plaatsen en te demonteren zijn. Daarnaast is het thermisch verzinkt staal nagenoeg onderhoudsvrij, waardoor de zowel tijdens de bouw als het beheer de belasting op het milieu tot een minimum wordt beperkt. Door het 100% circulair toepassen en herontwerpen wordt een enorme hoeveelheid CO2 uitstoot bespaard: voor de betonvloeren alleen al komt dit neer op zo’n 1.200 (!) ton. Het toegepaste groen in de gevel zorgt juist voor een opname van CO2.

De uitstekende kwaliteiten die verkregen worden door het aanbrengen van de zinklaag maken het materiaal uitermate geschikt voor (meermalige) remontage en het integreren van groene gevels. De aangebrachte zinklaag zorgt voor een lange levensduur, een hoge corrosiebescherming, het vermijden van slijtage en nagenoeg geen onderhoud.

De levensduur van de stalen bouwdelen is gemaximaliseerd door te verzinken volgens NEN-EN-ISO-1461. De patina die zich vormt op het verzinkte staal beschermt de gebouwelementen tegen invloeden uit de omgeving, en eventuele lokale beschadigingen (bijvoorbeeld als gevolg van contact met auto’s) zijn blijvend beschermd door de kathodische werking van de zinklaag. Op deze manier voorkomen we dat kleine beschadigingen uiteindelijk tot grote problemen gaan leiden en worden onderhoudskosten na verloop van  tijd aanzienlijk gedrukt. 

De voornaamste reden om te gaan voor thermisch verzinken, is de verzekering van een optimale levensduur. Zeker wanneer sprake is van demontage, (langdurige) opslag, verplaatsing en remontage, is het cruciaal dat het staal zijn eigenschappen behoudt. Zonder deze kwaliteiten zou het haast onmogelijk zijn de parkeergarage een derde leven te geven. Kortom, de voordelen van verzinkt staal zijn onmisbaar.

Dat verzinken een adequate bescherming biedt, is ook wel gebleken tijdens de conditiemeting die in 2018 is uitgevoerd, voordat de garage op Strijp-S gedemonteerd werd. Op ruim 600 posities op verschillende onderdelen van de hoofddraagconstructie zijn metingen van de laagdikte gedaan; in geen enkel geval was de laagdikte te dun voor een volgende levensduur van 30 jaar.

Daarnaast zijn eventuele kleine schades ten gevolge van (de-)montage en transport eenvoudig met “koudzink” te repareren. Verder heeft een verzinkte stalen parkeergarage belangrijke voordelen boven een variant in bijvoorbeeld (prefab) beton, zeker met het oog op duurzaamheid en hergebruik. De knopen middels boutverbindingen zijn namelijk eenvoudig los te maken, terwijl bij (prefab) beton vaak gebruik wordt gemaakt van “natte” of “gegoten” bouwknopen. Daarnaast zijn de stalen onderdelen veel lichter in gewicht, wat positief doorwerkt op aspecten zoals transport en hijsen.

Functioneel verzinken

OPDRACHTGEVER:
Eindhoven Airport N.V. (NL) 
 
HOOFDAANNEMER:
EZ Park B.V. (NL) 
 
STAALBOUWER:
Hesta Eindhoven B.V. (NL) 
 
ARCHITECT:
Vissers & Roelands architecten & ingenieurs (NL) 
 
STUDIEBUREAU:
Ingenieursbureau Verhoeven en Leenders B.V. (NL) 
 
BOUWTIJD:
2023 
 
FOTOGRAAF:
Vissers & Roelands architecten & ingenieurs, EZ Park B.V.