ZINQ - Veenoord Thermisch verzinken

 

  L B D
Nominale badafmetingen (m) 8,50 2,20 3,25
Bruikbare badafmetingen (m) 8,25 2,00 2,90