Verzinkerij Meerveldhoven BV

  L B D
Nominale badafmetingen (m) 7,20 1,80 3,25
Bruikbare badafmetingen (m)