Verzinkt staal en duurzaam bouwen - oplossingen voor een circulaire economie

Nieuwe publicatie van EGGA

Verzinkt staal is een schoolvoorbeeld van een circulair bouwmateriaal. Monteren, demonteren, hergebruiken of recycleren? Eens verzinkt, kan staal tegen meer dan één stootje. Het past perfect in een toekomst waarin circulair bouwen steeds meer op de voorgrond komt. Dat zet EGGA, de Europese sectororganisatie van thermisch verzinkers, zwart op wit in deze publicatie.

Lees meer