Verzinken

Verschillende technieken om te verzinken

Zinklagen kunnen op verschillende wijze worden aangebracht. In deze brochure worden de verzinkmethoden kort besproken.