Technisch Infoblad 2 - Procedure voor het bijwerken