Technisch Infoblad 18 - Invloed van de chemische samenstelling op de vorming van de zinklaag