Technisch Infoblad 10 - Duur corrosiewerende werking van een thermisch verzinklaag in de atmosfeer