Saint George Day Wandeling

Wandelweg toegankelijk voor het grote publiek tot in de zee

De wandelweg van de St.George’s Day-wandeling is verlengd met 500m, waardoor deze aansluiting vindt met de zee. Hierdoor wordt de St.George’s Day-wandeling toegankelijk voor het grote publiek tot in de zee. De wandelaars zullen nu ten volle kunnen genieten van het mooie schouwspel van de zee en de daarmee gepaard gaande havenactiviteiten.
De wandelweg is opgevat als een staalstructuur die gebouwd is op de bestaande kruinblokken van de westelijke dam, met een uitkraging van 2m richting strand en zee. Er zijn twee uitkijkplatformen voorzien over de volledige verlenging. De locatie situeert zich langs de westelijke strekdam van de Zeebrugse Haven.
Bij de bouw van de nieuwe havendammen in de haven van Zeebrugge in de jaren tachtig werd een brede wandelweg aangelegd op de eerste 500m van de westelijke havendam. Deze wandelweg was bedoeld als compensatie voor de wandelweg op de oude havendam, die door de nieuwe werken ontoegankelijk werd.
Reeds in de jaren negentig, naarmate de aanzanding tegen de westelijke dam toenam, ijverde de Stad Brugge voor een verlenging van de nieuwe wandelweg. Geen sinecure gezien de doorsnede van de dam voorbij de eerste 500m grondig wijzigt en er toen bij hoogwater nog altijd rechtstreekse golfaanval mogelijk was. Hierdoor was een vrij zware constructie noodzakelijk. De hoge kostprijs maakte dit plan toen niet haalbaar.
Bij de opmaak van het Strategisch Plan voor de haven van Zeebrugge werd deze verlenging hernomen als een soort milderende maatregel voor een meer leefbare haven.
Het is op basis van deze beslissing in het Strategisch Plan dat de Stad Brugge, op eigen initiatief en met Europese subsidies een haalbaarheidstudie heeft laten uitvoeren. Deze toonde aan dat een oplossing nu wel haalbaar is, omdat de aanzanding tegen de westelijke dam nu reeds meer dan 1 km ver reikt en dat de havendam bijna niet meer aan rechtstreekse golfaanval blootgesteld wordt.
De thermisch verzinkte staalconstructie, ruim 280 ton, is in het 1e en 2e kwartaal van 2012 gerealiseerd. Dit project heeft een zeer hoog kwaliteitsniveau, elk element dient met technische fiches en documenten verantwoord worden. Na deze verantwoording neemt het bestuur kwaliteitsproeven van elk onderdeel. Zo zijn er van elke walsing en van een groot aantal bevestigingsmiddelen trek- en kerfslagproeven genomen.
Er werd gekozen voor een thermische verzinking voor het staal, roosters en leuningen aangezien deze een lange duurzaamheid en een hoge slijtvastheid. Aangezien het wandelpad toegankelijk is voor zowel voetgangers, fieters, kinderwagens, … is de slijtvastheid van uw conservering van primordiaal belang.
 

Opdrachtgever:
Vlaamse Overheid departement mobiliteit en openbare werken, Oostende (B)
 
Hoofdaannemer:
Depret, Zeebrugge (B)
 
Staalbouwer:
ASK Romein, Malle (B)
 
Architect:
-
 
Studiebureau:
Studiebureau SBE, Sint-Niklaas (B)
 
Bouwtijd:
-
 
Fotograaf:
ASK Romein Malle, Depret