Gorillaverblijf Ouwehands Dierenverblijf

Ouwehands Dierenpark

GENOMINEERD BTTV 2015

Het park dateert uit 1932 en is ten gevolge van financiële problemen, eind jaren '90 in eigendom overgegaan aan investeerder Marcel Boekhoorn. Onder zijn leiding is een revitalisatieprogramma opgestart en zijn de afgelopen 15 jaar verschillende projecten gerealiseerd, waaronder verblijven voor een groep van 6 gorillamannen. De natuurlijke habitat van deze bedreigde laagland gorilla’s is de Democratische Republiek Congo. De dierentuin kenmerkt zich door een korte afstand tussen mens en dier, uitgebreide educatie én entertainment. Met name het kind staat centraal en wordt spelenderwijs in aanraking gebracht met de wereld van de dieren.

Centraal in het park ligt de huisvesting voor deze Afrikaanse mensapen en bestaat uit 3 compartimenten, een gecombineerd nacht- en winterverblijf, een met staal afgebakend buitenverblijf en een tweede buitenruimte met een droge gracht. De compartimenten zijn onderling door elk twee sluizen met elkaar verbonden. Een drie verdiepingen hoge bezoekersroute scheidt het winterverblijf van het stalen buitenverblijf, waardoor ter plaatse van de sluizen spontane ontmoetingen kunnen ontstaan tussen het spelend kind en een gorilla. De bezoekersroute is deels uitgevoerd als klim- en klauterfaciliteit waardoor op verschillende hoogtes zicht is op de gorillaverblijven. Verder voorziet de route ook in educatie. Het eerste deel geeft informatie over de evolutie van primaten, centraal ligt een ontvangstruimte met veel aandacht voor het leefgebied van de gorilla en aan het eind wordt nadruk gelegd op de bedreigingen van deze soort, met name de mijnbouw, verlies van oerwoud door houtkap én Bushmeat (vlees afkomstig van de jacht op wilde dieren).

De constructie is uitgevoerd in hoofdzakelijk staal en beton, prefab en in het werk gestort. In verband met duurzaamheid is de stalen hoofddraagconstructie verzinkt.. Verschillende stalen onderdelen in het project, zoals het grote buitenverblijf, zijn uitgevoerd als zichtwerk. De verzinkte staalconstructie van de bezoekersroute is in verband met verhoogde brandwerendheid bekleedt met een "voering" van gethematiseerd spuitbeton, een en ander in de vorm van rotsformaties en lagen van dieptegesteenten. Het spuitbeton is vermengd met kunststofvezels teneinde de verhoogde brandwerendheid te bereiken. De gevels van de werkruimten zijn uitgevoerd in cortenstaal en gemoffelde stalen puien.

Opdrachtgever:
Aannemersbedrijf Boekhoorn, Nijmegen (NL)
 
Hoofdaannemer:
Aannemersbedrijf Boekhoorn, Nijmegen (NL) 
 
Staalbouwer:
ASK Romein, Roosendaal (NL)
 
Architect:
SoLo Architectuur, Nijmegen (NL)
 
Studiebureau:
Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau, Nijmegan (NL)
 
Bouwtijd:
maart 2013
 
Fotograaf:
Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau