Update Praktijkrichtlijn “Poeder & natlak op verzinkte ondergronden”

Tijdens Materials+Eurofinish+Surface, een kennis- en netwerkevent dat op 15 en 16 september plaatsvond, werd de nieuwe publicatie “Poeder en natlak op verzinkte ondergronden” voorgesteld. 

Deze Benelux praktijkrichtlijn is de bijgewerkte versie van “Poeder en natlak op zink”, uitgegeven in 2013. OnderhoudNL, Vereniging IONVOM en Zinkinfo Benelux, samen met hun achterban, werkten intens samen aan deze publicatie, waardoor dit document branchebreed wordt gedragen.

Het doel van deze praktijkrichtlijn is tweeledig:

  • Enerzijds willen we alle actoren in de bouw informeren over de mogelijkheden met betrekking tot poeder en natlak op verzinkte ondergronden. Deze praktijkrichtlijn geeft aan waarmee zij rekening moeten houden bij ontwerp, systeemkeuze en opdrachtverstrekking. De actoren in de bouw zijn al diegenen die betrokken zijn bij het ontwerp, de eigenlijke bouw, het onderhoud en de renovatie van staalconstructies (opdrachtgevers, architecten, studiebureaus, adviesbureaus, keuringsinstanties, projectontwikkelaars, eindgebruiker, …).
  • Anderzijds respecteren de oppervlaktebehandelaars die deze eisen hanteren de werkwijze en beoordeling zoals deze in dit document omschreven worden.

Dit document schept duidelijkheid voor alle partijen in hun verwachtingen omtrent de geleverde kwaliteit en bundelt alle kennis om een duurzaam en kwalitatief eindproduct af te leveren.

DOWNLOAD HIER DE BROCHURE

DOWNLOAD HIER DE CHECKLIST

PARTNERS

OnderhoudNLVOM  ION  

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Poeder & natlak op verzinkte ondergronden - brochure aanvragen