Nederlandse vertaling voor norm over thermisch verzinken beschikbaar

In februari 2020 is de herziening gepubliceerd van een veelgebruikte norm voor zinken deklagen, NEN-EN-ISO 14713-Deel 2: thermisch verzinken. Deze internationale norm is in het Nederlands vertaald en is nu te vinden in de webshop van NEN.

Op basis van deze herziening werd ook de “Checklist Goed & Veilig Verzinken” aangepast. De nieuwe checklist kan u hier downloaden. U kan deze ook op posterformaat verkrijgen bij Zinkinfo Benelux!

NEN-EN-ISO 14713-2 ‘Zinken deklagen - Richtlijnen en aanbevelingen voor de bescherming van ijzer en staal in constructies tegen corrosie - Deel 2: Thermisch verzinken’ is op een aantal punten gewijzigd.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

-          Enkele kleine technische wijzigingen zijn doorgevoerd en twee nieuwe opmerkingen zijn toegevoegd aan Tabel 1 - Eigenschappen van de deklaag in relatie tot de staalsamenstelling.

-          In hoofdstuk 6 ‘De invloed van de conditie van een werkstuk op de kwaliteit van de thermische verzinkdeklaag’ zijn verbeteringen doorgevoerd betreffende de toestand van het oppervlak.

-          In de informatieve bijlage met voorkeursontwerpen van werkstukken voor thermisch verzinken zijn uitgebreide herzieningen doorgevoerd in de figuren, waarbij met name aandacht is besteed aan de grootte en plaats van ontluchtings- en uitloopopeningen voor holle profielen.

-          Aan diezelfde bijlage zijn drie tabellen toegevoegd over 1) aanbevelingen bij overlappingen, 2) aanbevolen grootte en plaats van ontluchtings- en uitloopopeningen voor holle profielen en 3) aanbevolen minimumhoekafstand van ontluchtings- en uitloopopeningen voor gelaste buisprofielen.

Meer info: www.nen.nl

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief