De “verzinknorm” is aangepast

Nederlandse versie van de EN ISO 1461:2022 vanaf nu beschikbaar

  • ©Jacky Launoy - Bedrijfsgebouw Metaalwerk Hancke
    De “verzinknorm” is aangepast

“Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en stalen voorwerpen - Specificaties en beproevingen”

De EN ISO 1461:2022 , een technische herziening van de editie uit 2009, werd eind vorig jaar gepubliceerd. Vanaf nu is ook de Nederlandse vertaling beschikbaar.

De eerste internationale versie uit 1999 was op z’n minst baanbrekend te noemen. Voordien waren er enkel afzonderlijke nationale normen waardoor het niet altijd duidelijk was aan welke specificatie een geleverde partij verzinkwerk moest voldoen.

De EN ISO 1461 specificeert de algemene eigenschappen van thermisch verzinkte coatings en testmethoden voor thermisch verzinkte coatings die worden aangebracht door gefabriceerde ijzeren en stalen voorwerpen (inclusief bepaalde gietstukken) in een zinksmelt (met niet meer dan 2% andere metalen) te dompelen.

Iedere vijf jaar is er, conform de internationale voorschriften, een stemming nodig door alle aangesloten nationale commissies, waarbij wordt gevraagd of de bestaande norm ongewijzigd vijf jaar kan worden verlengd, of dat er een herziening nodig is. In 2019 werd geconcludeerd dat een wijziging noodzakelijk was vanwege alle feedback op de norm.

Elke herziening is dus het gevolg van op- en aanmerkingen op de inhoud gedurende het toepassen van de norm. In het bijzonder zijn er wijzigingen aangebracht op aspecten zoals het uiterlijk, de laagdikte en het herstellen van schades. Door deze aanpassingen is er meer duidelijkheid gecreëerd over wat wel of niet toelaatbaar is.
Ontwikkelingen op het vlak van chemische staalsamenstellingen gaven eveneens aanleiding om de tekst aan te passen. De omschrijving van de wijze van laagdiktemetingen was niet altijd duidelijk, waardoor er af en toe een discussie ontstond die feitelijk overbodig was.

De laagdiktetabel, met daarin de vereisten van de laagdikten gekoppeld aan een bepaalde staalsectiedikte, is ongewijzigd gebleven. Wel zijn er omwille van de veranderende staallegeringen en staalfabricages een aantal opmerkingen toegevoegd. Bijvoorbeeld staalsoorten met een zeer laag siliciumgehalte kunnen mogelijkerwijze niet voldoen aan de vereisten van laagdikte, behorende bij de betreffende staalsectiedikte. In dat geval worden de waardes van een lagere sectiedikte aangehouden als vereiste waardes.

Eveneens is het belangrijk om te weten dat bijvoorbeeld kop- en voetplaten aan langere profielen niet langer hoeven te worden meegenomen in de metingen van laagdiktes. Vaak zijn dergelijke aangelaste delen minder dik of minder reactief tijdens de zinklaagvorming.

Meer info op www.nen.nl 

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief