Zuidkant Staalskeletwoning

Behalve de staalskeletwoning omvat de kelderkuip ook een zuidgerichte patio met thermisch verzinkte buitenstructuur

1. algemene projectomschrijving

De maximale bouwzone wordt ingevuld door een deels ingegraven betonnen kelderkuip. Behalve de staalskeletwoning omvat de kelderkuip ook een zuidgerichte patio met thermisch verzinkte buitenstructuur. Buiten de bouwzone worden geen terrassen of reliëfwijzigingen aangelegd.

De eenvoudige staalskeletwoning wordt opgetrokken met een stalen hoofddraagstructuur en sendzimir verzinkte profielplaten (steeldeckplaten en binnendozen). De geïsoleerde stalen gevelpanelen zijn afgewerkt met een buitenlaag in donkergrijze marmergranulaten. Alle buitenschrijnwerken worden uitgevoerd in donkergrijs gemoffeld aluminium. De hellende dakvlakken zijn bekleed in donkergrijze vezelcementleien met antrazink randafwerking.

Door het aanzienlijke hoogteverschil in het terreinprofiel is het mogelijk om de patio op de kelderverdieping d.m.v. een thermisch verzinkte trapconstructie en een verlaagde betonwand te verbinden met de tuin. Dezelfde trapconstructie maakt de ontsluiting van de woning en het terras op de gelijkvloerse verdieping mogelijk. De rationele opbouw van de thermisch verzinkte structuur wordt herhaald in de uitvoering van de terras- en luifelconstructie op de eerste verdieping. De doorlopende bouwschil en de invulling met persroosters en strekmetaal maken eenvoudig onderhoud van de beglaasde achtergevel mogelijk en beperken het risico op oververhitting.

Het zichtbare volume integreert zich in de gebouwde omgeving, mede door de sobere materiaalkeuze, detaillering en eenvoudige gevelopbouw. De integraal beglaasde zuidkant is gericht naar de autosnelweg. De thermisch verzinkte buitenstructuur en de lagergelegen, ommuurde patio garanderen de privacy vanuit en naar het perceel, met maximaal behoud van het panoramisch uitzicht.

2. toepassing van thermisch verzinkte elementen

 • buitenstructuur: HEB100 kolommen, IPE200 en UPN200 liggers
 • terrasvloeren en trap: 30/10 persroosters en roostertreden
 • borstwering: K60 kaders met strekmetaal wanden

3. technische aspecten

Alle buitendelen van het staalskelet worden thermisch verzinkt. Enkel de doorlopende IPE200 dakliggers worden in latere fase geïsoleerd en afgewerkt. De gekruiste koppelingen van de meerveldse profielen blijven bewust eenvoudig.

Enkel de korte IPE200 liggers onder de terrasconstructie op de eerste verdieping worden door middel van slanke T-vormige consoles met de hoofddraagstructuur verbonden, zodat de koudebruggen minimaal blijven. De UPN200 randligger van de terrasconstructie op de gelijkvloerse verdieping wordt uitkragend tussen de ranke HEB100 kolom gemonteerd en blijft verwijderd van de beglaasde achtergevel. Het tussenbordes op tuinhoogte wordt glijdend op een verborgen hoekprofiel geplaatst om eventuele maatafwijkingen van de betonnen kelderkuip en mogelijke uitzetting van de buitenstructuur op te vangen.

De persroosters worden geplaatst met de lagere vulstaven evenwijdig aan de achtergevel zodat behalve de zonwering ook voldoende daglichttoetreding behouden blijft. De strekmetalen wanden combineren een veilige, gesloten borstwering met maximaal behoud van doorzicht en minimaal onderhoud (in tegenstelling tot een beglaasde borstwering). De kokerprofielen rondom de strekmetalen wanden worden op de hoeken opengewerkt om het aantal uitloopopeningen te beperken.

4. motivatie

 • snelle montage
 • lichte constructie
 • transparante vloeren en wanden
 • coating of bekleding overbodig
 • onderhoudsarm
 • ruwbouw = afwerking
 • zelfde afwerking voor structuur, persroosters en strekmetaal wanden
 • faseerbaarheid uitvoering
 • ü budgetvriendelijke realisatie
Opdrachtgever:
Kristof Pitteurs – Geneviève Faye, Bekkerzeell (B)
 
Hoofdaannemer:
 
 
Staalbouwer:
Vanden Bussche Industriebouw , Veurne / Gravitzm Kapelle op den Bos (B)
 
Architect:
Bessems Staalarchitectuur , Sint-Maria-Horebeke (B)
 
Studiebureau:
I’m with Alice , Gent (B)
 
Bouwtijd:
oktober 2014
 
Fotograaf:
Johan Bessems