Zuiderpark Frisbee Experience

Voor het eerst in Nederland: alle frisbeesporten op één vaste locatie... in het Sportplaza Zuiderpark!

Ontwerp en ontwikkeling van de (hardware) sporttoestellen
In ontwerp en ontwikkeling van de benodigde frisbee sporttoestellen, hebben wij gezocht naar nieuwe innovaties en een optimalisering van de functionaliteit. Daarbij was het streven om solide (buitenruimte) constructies te vervaardigen, welke in vormgeving en esthetiek een bijdrage zouden leveren aan de bestaande stijl van het Zuiderpark.

Disc Golf pole-holes

Voor het ontwerp van de Disc Golf pole-holes zijn wij als basis uitgegaan van eerdere modellen, zoals door ons toegepast in vorige projecten, waarbij we kritisch hebben gekeken naar mogelijke verbeterpunten en een verdere ontwikkeling van zowel de hufter-proof kwaliteit van de constructie als de algehele vormgeving. Zo hebben we onder andere het aantal rijen kettingen verhoogd, waardoor de ‘grip’ van het target-gedeelte (de ruimte met kettingen waarin de laatste worp of ‘putt’ gegooid wordt zodat de frisbee vervolgens in de mand eronder beland) verbeterd wordt. Ook is de constructie van de mand aanzienlijk verstevigd ten opzichte van eerdere modellen en hebben we veel aandacht besteed aan de onderlinge verhoudingen van de onderdelen om tot een zo goed mogelijk model te komen voor de sporttoepassing. Een ander nieuw idee ontstond vanuit de wens om de speler (naast het gebruik van een course-map/plattegrond) op elke hole een visuele leidraad te geven m.b.t. de route van het parcours. Dit idee hebben wij uitgewerkt door elke pole-hole te voorzien van een lasergesneden RVS bovenplaat met een pijl en de tekst ‘next tee’ wijzend in de richting van het startpunt (tee-platen) van de volgende hole.

Accuracy toestellen en informatiebord

In het ontwerp van de Accuracy toestellen en het algemene informatiebord hebben wij de vormgeving afgeleid van de bestaande informatieborden in het park, alsmede de constructies voorzien van een poedercoating in eenzelfde grijze RAL-kleur conform de kleurdefinitie ‘Rotterdamse Stijl’. Voor het ‘vangnet’ gedeelte van de Accuracy constructie (de target ruimte van 1,5 x 1,5 meter waar de frisbee-disc in gegooid dient te worden) zochten wij naar een solide oplossing welke minder kwetsbaar zou zijn dan bijvoorbeeld de netten gebruikt in voetbal-goals. Hiermee wilden wij vernieling/vandalisme en de mogelijk daaruit voortvloeiende herstelkosten zo veel mogelijk voorkomen. Na enkele ideeën te hebben uitgewerkt, kwamen wij tot een concept van een net gemaakt van gewoven gegalvaniseerde kettingen, welke ook gebruikt worden voor de pole-holes. Naast dit terugkerende element, wat een eenheid vormt in de frisbee toestellen, geven de kettingen bovendien ook het (onder discgolfers) zeer geliefde “the sound of the chains” geluids-effect bij een treffer.

 

Constructie/productie hardware en plaatsingswerkzaamheden

De totstandkoming en realisatie van de uiteindelijke frisbee voorzieningen, van ontwerp tot prototype en van hardware productie tot de feitelijke plaatsing in het Zuiderpark, was een geweldig en inspirerend proces waar wij met trots op terug kijken.

Hardware constructie/productie

De ontwikkeling en productie van de hardware verliep voorspoedig en naar wens. Wij hebben meerdere controle- en test sessies op een zeer prettige wijze kunnen doen bij het constructiebedrijf. Zodoende was er alle ruimte om (waar nodig) nog de laatste details en/of aanpassingen te kunnen doorvoeren in de prototypes, alvorens de productie zou starten. Een belangrijk aandachtspunt was een geschikte constructie-vorm vinden voor het demontabel maken van een aantal pole-holes en de beide Accuracy toestellen, vanwege het eerdergenoemde aspect van het evenemententerrein. Dit heeft geresulteerd in een technisch fraaie oplossing, waarbij de toestellen stevig verankerd (met slot) in de grond staan en relatief eenvoudig te verwijderen zijn.
Het concept van het met kettingen geweven vangnet voor de Accuracy toestellen bleek een uitdagende klus te zijn, waar het fijnere hand- en soldeerwerk aan te pas moest komen. Maar het eindresultaat mag er zeker zijn, geheel in lijn met hetgeen wij voor ogen hadden. Een praktische verbetering van de sporttoepassing en het toestel geeft visueel een zeer interessant effect. De kettingen geven na het ‘raak’ gooien van een frisbee in het target-vak bovendien ook inderdaad het gewenste ‘chains’ geluid zoals wij het hebben gewild.

Plaatsingswerkzaamheden

Voor de uiteindelijke grond- en plaatsingswerkzaamheden, was het onze nadrukkelijke wens om een aannemer in te huren die een bestaande goede zakenrelatie zou hebben met de constructeur. Dit omdat wij een goede afstemming, korte lijnen en een duidelijke communicatie als prioriteit zagen tijdens de werkzaamheden op locatie. Wij kunnen alleen maar zeggen dat dit daadwerkelijk volledig naar wens en tevredenheid is verlopen en wij hebben met veel plezier en in goede sfeer de werkzaamheden kunnen begeleiden. In afstemming met Werner Zander (beheer en uitvoering) werden de juiste afspraken gemaakt en alle voorbereidingen getroffen om de werkzaamheden in het Zuiderpark soepel en zonder problemen te laten verlopen. De plaatsing van de 12 pole-holes en de twee Accuracy constructies is met veel aandacht en nauwkeurigheid uitgevoerd en een groot compliment is op zijn plek voor de zorgvuldige en nette wijze waarop de betonnen platen t.b.v. de tee-vakken zijn geplaatst en afgewerkt, conform de wensen van het ontwerpteam. Reindert van der Wal heeft dan ook persoonlijk zijn tevredenheid geuit en ons gecomplimenteerd met de nette en kwalitatieve uitvoering van het geheel. Het mooie moment van de definitieve realisatie, na een aantal dagen hard werken, zullen wij niet snel vergeten!

De motivatie voor thermisch verzinken is voor ons evident:

Wij willen graag dat deze voorzieningen voor een zeer lange tijd van goede kwaliteit blijven om zoveel mogelijk mensen/spelers Frisbeesport plezier te schenken.

Opdrachtgever:
Gemeente Rotterdam / CityLab010 (NL)
 
Hoofdaannemer:
 
 
Staalbouwer:
Korteweg Constructie, Oud-Gastel (NL)
 
Architect:
Ontwerp, ontwikkeling en projectrealisatie: COURSE, Rotterdam (NL)
 
Studiebureau:
Ontwerp, ontwikkeling en projectrealisatie: COURSE, Rotterdam (NL)
 
Bouwtijd:
Juni 2016
 
Fotograaf:
Rob Mertens