Warandetoren Middelkerke

De Warandetoren, een beklimbare eyecatcher te Middelkerke. Op de sokkel van de gesloopte watertoren groeit de nieuwe ranke uitkijktoren, als een bundel duingras, spelend in de wind.

De oude watertoren was in slechte staat en werd grotendeels afgebroken. Een basis van 7 meter hoog diende behouden te blijven. De technische installaties hierin voorzien Middelkerke nog steeds van drinkwater. Op deze robuust stenen sokkel groeit de uitkijktoren, als een bundel duin-, of helmgras, spelend in de wind.

De uitkijktoren zorgt voor een goede beleving van het volledige beschermde duinengebied vanuit de lucht; maar biedt de passanten ook een uitgelezen kijk op het kustlandschap en de zee.

Een verhoogd houten knuppelpad dat overgaat in een gebogen stalen brugconstructie beperkt de impact op het maaiveld, een beschermd duinhabitat. De natuur, het zand en de wind krijgen vrij spel. Het looppad slingert verder rond de restanten van de watertoren en geeft uit op een 7 meter hoog gesitueerd uitkijkplatform. Dit platform is toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Het biedt niet alleen een eerste prachtig uitzicht op het natuurgebied en op de omgeving maar ook op een kunstmatig gecreëerde vijver bovenop de oude basis van de watertoren. Deze waterpartij is niet enkel een echo naar de vorige functie van het gebouw, maar ook een herhaling, versterking van de reeds aanwezig amfibiënpoel.

Om de impact op de natuurlijke omgeving zo klein mogelijk te houden werd rekening gehouden met een aangepast sober materiaalgebruik, waarbij zo weinig mogelijk verschillende materialen werden ingezet.

De stalen structuur wordt door een onderscheid in kleur opgedeeld in twee soorten elementen, waarbij de nadruk gelegd wordt op de gebogen sprieten van de toren. Door hun zandkleurige tint harmoniëren deze met de natuurlijke omgeving. De secundaire structuren; trappen, balustrades enz hebben een lichtgrijze kleur waardoor deze elementen zich op de achtergrond houden.

De structuur van de toren vertrekt op een stalen kaderwerk dat de verbinding maakt met de bestaande betonnen structuur, dankzij dit kaderwerk leunt de uitkijktoren over de rand van de metselwerksokkel. Een quasi vrijdragende wenteltrap vormt de centrale as van de toren die toegang biedt tot een rustplatform en een panoramaplatform op 20 meter hoogte. De gebogen sprieten, startent op het onderliggende kaderwerk of op de zijkant van de sokkel, ondersteunen de uitkijkplatformen en schieten door in de lucht. Op het 20 meter hoge platform is er tussen de sprieten door een ongehinderd panoramisch zicht

De structuren zijn opgebouwd uit standaard koker- en buisprofielen (S 355 en S 235 afhankelijk van de toepassing) die door het walsen elk een andere buiging aangemeten kregen.

De balustrades werden opgebouwd met strekmetaal panelen die een maximale transparantie en openheid mogelijk maken en het open gevoel maximaliseren.

De keuze van een duplex beschermingssysteem is een evidente en dankbare keuze voor het beschermen van de staalstructuur in het agressieve kustklimaat. De omvang van de geprefabriceerde elementen is bepaald in functie van de afmetingen van de beschikbare zinkbaden. Het duplexsysteem gaf de mogelijkheid om met de subtiele kleurdifferentiatie het concept extra ‘in de verf te zetten’.

 

 

Bijschriften beeldmateriaal

 

MDDLK_01_B © Architecten Delobelle
De oorspronkelijke in onbruik geraakte watertoren.

MDDLK_02_B © Architecten Delobelle
De oorspronkelijke in onbruik geraakte watertoren.

MDDLK_03 © Architecten Delobelle
Het onderste deel van de oorspronkelijke watertoren blijft behouden en omvat nog steeds pompinstallaties aangesloten op het waterleidingnet.

MDDLK_04 © Architecten Delobelle
Op de behouden bakstenen sokkel groeit de uitkijktoren, als een bundel duingras, spelend in de wind.

MDDLK_05 © Architecten Delobelle
Een brug en helling rondom de bakstenen sokkel geeft toegang tot een eerste uitkijkplatform.
De impact van het toegangspad op de omgeving wordt zo beperkt mogelijk gehouden.

MDDLK_06 © Architecten Delobelle
Op de behouden bakstenen sokkel groeit de uitkijktoren, als een bundel duingras, spelend in de wind.

MDDLK_07 © Architecten Delobelle
De structuur van de toren is opgebouwd uit gegalvaniseerde en gelakte buizen. Deze sprieten ondersteunen de wenteltrap, een rustplatform en het panoramaplatform.

MDDLK_08 © Architecten Delobelle
Een houten knuppelpad en brugstructuur beperkt de impact op het herstelde duinlandschap.

MDDLK_09 © Architecten Delobelle
Het panoramaplatform op 20meter hoogte biedt een ongehinderd zicht op het beschermde duinengebied, het strand en hinterland.

MDDLK_10 © Architecten Delobelle
Het eerste uitkijkplatform op 7 meter hoogte is toegankelijk, wie 72 tredes hoger klimt komt op het panoramaplatform.

MDDLK_11 © Architecten Delobelle
Het eerste uitkijkplatform op 7 meter hoogte hangt vrij boven de rand van de vijver op de sokkel.

MDDLK_12 © Architecten Delobelle
Op het dak van de bakstenen sokkel werd een vijver gecreëerd, gelinkt aan de bestaande poelen in het duinengebied en een echo naar de vroegere watertoren.

MDDLK_13 © Architecten Delobelle
De balustrades in strekmetaal zorgen voor een open en vrij gevoel op het uitkijkplatform.

MDDLK_14 © Architecten Delobelle
Op het dak van de bakstenen sokkel werd een vijver gecreëerd, gelinkt aan de bestaande poelen in het duinengebied en een echo naar de vroegere watertoren.

MDDLK_15 © Architecten Delobelle
Op het 20 meter hoge panoramaplatform is er tussen de sprieten door een ongehinderd zicht.

MDDLK_16 © Architecten Delobelle
Wie de trappen tot boven neemt (20 meter hoog) kan, als een matroos in zijn kraaiennest, naar de horizon turen.

MDDLK_17 © Architecten Delobelle
De Warandetoren is een eyecatcher in het duinengebied tussen Westende en Middelkerke

MDDLK_18 © Architecten Delobelle
Met zijn gebogen sprieten, verwijzend naar het typische helmgras, is de Warandetoren een opvallende verschijning.

ZEKER ZINK

 
OPDRACHTGEVER:
Gemeentebestuur Middelkerke (B)
 
HOOFDAANNEMER:
Vanacken Metaalconstructie, Nieuwerkerken (B)

STAALBOUWER:
Vanacken Metaalconstructie, Nieuwerkerken (B)

ARCHITECT:
Architecten Delobelle, Gent (B)
 
STUDIEBUREAU:

Sterk Enginering, Alken (B)

 
BOUWTIJD:
2018
 
FOTOGRAAF:

Architecten Delobelle