Verbreding Varensbrug

Uitstekende bescherming tegen corrosie van buitenkant én binnenkant van kokerprofielen van een leuning

De Varensbrug wordt, door de nabijheid van een school en het station van Merelbeke, zeer druk gebruikt door fietsers en voetgangers. Vóór de werken was er geen apart fietspad op de brug aanwezig. Dit leidde tot onveilige situaties wanneer auto’s een fietser inhaalden en daarbij op het rijvak van de tegenligger gingen rijden, waarbij ze door de helling van de brug echter geen zicht op mogelijke tegenliggers hadden.
De bestaande brug werd dus verbreed om de situatie voor fietsers en voetgangers veiliger te maken. Dat hebben we gedaan door een bestaande betonnen uitkraging aan de brug te verwijderen en een nieuwe, veel lichtere staalconstructie aan de brug te bevestigen.
Op die manier krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte en worden ze van het wegverkeer afgeschermd door een vangrail.
De nieuwe staalconstructie is een stuk breder dan de oorspronkelijke uitkraging in beton, maar het verschil in eigengewicht compenseert de toename van de mobiele belasting door fietsers en voetgangers.
De winst aan gewicht wordt bereikt enerzijds door het gebruik van lichte aluminium brugdekprofielen en anderzijds door de keuze voor staal (S355) als materiaal voor de hoofdconstructie. Het brugdek wordt gedragen door een reeks driehoekige spanten, om de twee meter, die door middel van chemische ankers aan de betonnen brug bevestigd worden. De leuning wordt met een boutverbinding aan de spanten bevestigd en bestaat uit modules van ongeveer 6m.
De constructie wordt tegen corrosie beschermd door middel van een duplex verfsysteem (high solid-epoxy-verf op een gegalvaniseerde ondergrond). Dit stelde ons in staat om naast een uitstekende bescherming van de buitenkant, ook de binnenkant van de kokerprofielen van de leuning tegen corrosie te beschermen, een zone waar men anders onmogelijk bij kan. Hierdoor was het mogelijk om ondanks noodzakelijke montagevoegen de regels van de leuning ononderbroken uit te voeren door middel van een buis-in-buis-detail.

Opdrachtgever:
Waterwegen en Zeekanaal, Willebroek (B)
 
Hoofdaannemer:
Hye, Zwijndrecht (B)
 
Staalbouwer:
BCM, Hoogstraten (B)
 
Architect:
-
 
Studiebureau:
Vlaamse Overheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken, epertise Beton en Staal, Brussel (B)
 
Bouwtijd:
-
 
Fotograaf:
Ivan Baetens, Waterwegen en Zeekanaal