Vegetable Freezing & Processing Factory

Een coöperatie van 40 boeren uit Yorkshire  heeft de krachten gebundeld met een top Belgisch diepvriesbedrijf  en een lokale Bio energie-centrale om een nieuwe vestiging te bouwen.

Te midden van de velden van de erwtenteelt in Yorkshire werd een nieuwe fabriek gerealiseerd om de groenten onmiddellijk na het oogsten zeer snel in te vriezen. De nieuwe site zal volledig worden gevoed door duurzame hernieuwbare energie, en het bedrijf wil één van  UK's eerste CO2-neutrale voedsel fabrieken worden. Alle plantaardig afval geproduceerd door de erwten, zal worden omgezet in hernieuwbare energie na vergisting.

Snelheid van montage was een prioriteit. Er werd in de winterperiode  gemonteerd.  De keuze viel snel op een staalstructuur, ook voor de machinekamers die een rf2u-waarde moeten hebben.

Vertragingen door weerverlet mochten er niet zijn daar de fabriek open moest zijn voor de oogst van de erwten.

De volledige structuur van de volledige nieuwe site, diepvriesgebouwen, productiegebouwen, machinekamers en het expeditiegebouw zijn volledig uitgevoerd in staal. Voor de dak-en wandpanelen werden sandwichpanelen in diktes van 12cm tot 30cm tegen en op metalen gordingen gemonteerd.

Grote overspanningen zijn noodzakelijk daar kolommen in het gebouw niet gewenst zijn.De vakwerkstructuren in het diepvriesgebouw overspannen een breedte van 45m. De kleur van de dak- en wandpanelen moest passen in de kleur van het omringende landschap, nl groen en okergeel. Voor de brandveiligheid werden op vele plaatsen rotswolpanelen gebruikt.

800 ton staal werd in een zeer korte periode gemonteerd aan een gemiddelde van 12 ton/dag.

Het staal werd gedeeltelijk warmbadgegalvaniseerd en gedeeltelijk geschilderd volgens de eisen die aan de behandeling werden gesteld.

Technische specificaties :

Algemeen overzicht (tek 1) totale opp = 14270 m² 

Totaal 800 ton staalstructuren in Staalkwaliteit S235.

Coldstore-diepvrieshal (tek 2) : 79m x 90m in 2 overspanningen van 45m en tussenbordes voor koeltechnieken.

Machinekamers met  technisch tussenverdiep en bovendakse draagstructuren voor technieken.  (tek 3) : 9m x 75lm

Productiehal (tek 4) 57,5 x 100lm = 5750 m²

Expeditieruimte (tek 5)400 m²

Burelen (tek 6)  336 m²

Samen met de klant werd de lay-out van het gebouw besproken en daarna werden per fase berekeningen en tekeningen in eigen beheer uitgevoerd wat de snelheid voor uitvoering bevorderde.

ZEKER ZINK

 

OPDRACHTGEVER:
Yorkshire Greens Ltd (UK)
 
HOOFDAANNEMER:
The Ashcourt Group, Hull (UK)
 
STAALBOUWER:
Metaalbouw Devoldere, Pittem (B)
 
ARCHITECT:
Mason Clark Associates, Kingston upon Hull (UK)
 
STUDIEBUREAU:
Metaalbouw Devoldere, Pittem (B)
 
BOUWTIJD:
2018
 
FOTOGRAAF:
Yorkshire Greens