Urban Camping II

NIeuwe vorm van kamperen in de stad

De toegenomen interesse in stadsbezoeken en de hoge vlucht van het low-budget reizen vragen om het herdenken van de stedelijke verblijfsaccommodatie. Urban Camping II wil een alternatief bieden voor wie wil experimenteren met een nieuwe vorm van kamperen in de stad.

De Urban Camping is een viervoudige stapeling van een 3-dimensionaal structureel basismodel. Dat basismodel is opgebouwd uit een buigstijve plaat die ondersteund wordt door kolommen die er scharnierend aan verbonden zijn. Aangetoond kan worden dat er minstens 6 kolommen nodig zijn om tot een degelijke, stabiele structuur te komen. De scheefstand van de kolommen zorgt ervoor dat zij in samenspel zowel verticale als horizontale lasten kunnen opnemen.
De 4 platformen of ‘chassis’ zijn een illustratie van dit structureel basismodel. Er werd gekozen om de kolommen op ieder niveau te laten doorlopen, zo lijken de chassis op de kolommen gespietst. Het bruikbaar houden van de chassis voor tenten en de schuine opstelling van het geheel, waardoor een meer dynamische kracht ontstaat, waren bijkomende architecturale randvoorwaarden. De chassis zijn opgebouwd uit een staalplaat van 8 mm die met vinnen onderaan verstijfd zijn. Rond de kolommen is een detail met een ronde buis uitgewerkt, dat toelaat de kolommen scharnierend door middel van een pen met de platformen te verbinden.

Omwille van een stijve en – tegelijk – ranke constructie die makkelijk en herhaaldelijk monteerbaar moet zijn, is gekozen voor staal. De volledige staalstructuur werd thermisch verzinkt om te vermijden dat de constructie op termijn zou gaan roesten. Aangezien alle onderdelen continue aan een buitenklimaat zijn blootgesteld en de constructie regelmatig wordt afgebroken, verplaatst en terug opgebouwd, was het zeer belangrijk om een duurzaam waterwerende coating te voorzien die tegen een stootje kan. Oorspronkelijk was het de bedoeling om bovenop de thermische verzinking nog een extra verflaag te voorzien. Toen de constructie echter voor het eerst werd gemonteerd bleek de verzinking van een dermate esthetische kwaliteit dat van het bijkomend schilderen werd afgezien. De zilvergrijze kleur, eigen aan dit proces, sloot perfect aan bij het gewenste totaalbeeld. De kleuraccenten werden uiteindelijk toegevoegd aan de houten randen bovenop elk platform.

Opdrachtgever:
Import Export Architecture - Antwerpen (B)
 
Hoofdaannemer:
-
 
Staalbouwer:
Viktor Buyck Steel Construction - Eeklo (B)
 
Architect:
Import Export Architecture - Antwerpen (B)
 
Studiebureau:
Studieburo Mouton - Gent (B)
 
Bouwtijd:
-
 
Fotograaf:
Filip Dujardin