Uitkijktoren Luchthaven Twente

Uitgangspunt voor het ontwerp van de toren is het zichtbaar en beleefbaar maken van de historie van de voormalige militaire vliegbasis. Op de locatie van de toren stond het vroegere vooroorlogse terminalgebouw met verkeerstoren. 

Het zuidelijke gedeelte van de voormalige Vliegbasis Twente is de afgelopen jaren getransformeerd tot natuurgebied als onderdeel van de Ecologische Hoofd Structuur. In dit nieuwe natuurgebied is een uitkijktoren gerealiseerd naar ontwerp van NOHNIK.  De nieuwe uitkijktoren is vormgegeven als een opengewerkte ‘serpentine’. Hierin verwijzen de open gedeelten in de schil van de toren naar de (oog)hoogtes van diverse relicten en objecten die kenmerkend zijn voor het gebied. Zo wordt de ooghoogte van een F-16 piloot en een vleermuis beleefbaar gemaakt, en wordt verwezen naar de diverse bunkers en shelters in het gebied.

De toren is daarmee meer dan slechts een route van A naar B. De route naar boven is als een ‘narrative wayfinding’ en vertelt het verhaal van de geschiedenis van het gebied. De schil van de toren is een zelfdragende constructie. Deze is opgebouwd uit de serpentine-vorm in combinatie met verticale ribben en een helix. Deze ribben hebben naast een constructieve functie ook een esthetische betekenis. Het grillige patroon van de spijlen zorgt voor een dynamische schaduwwerking op de schil van de toren, afhankelijk van de stand van de zon. Hierdoor ontstaat een camouflagepatroon van licht en schaduw en gaat het geheel op in de omgeving. De vorm en detaillering van het ontwerp is bewust eenvoudig en abstract gehouden. Hiermee wordt aangesloten op de abstracte bouwstijl van de militaire objecten in het gebied.

De schil is een verzameling van diverse conserveringsbewerkingen. De vier delen van de schil zijn in het geheel thermisch verzinkt in het grootst beschikbare bad (+13 meter) in Nederland. Aan de binnenkant is het resultaat zichtbaar, een bewust rauwe expressie van het verzinkingsproces. Aan de buitenkant is met d.m.v. het toevoegen van de coating een duplex systeem ontstaan.
De staalconstructie is geproduceerd door scheepsbouwer royal IHC onder leiding van AIP partners. De engineering is in co-creatie door ABT uitgevoerd. De zorgorganisatie ‘de zekere basis’, welke op het terrein gevestigd is, heeft het project ondersteund met diverse werkzaamheden waaronder het aanbrengen van de coating op de buitenschil.

ZEKER ZINK

OPDRACHTGEVER:
Area Development Twente, Enschede (NL)
 
HOOFDAANNEMER:
AIP partners, Enschede (NL)
 
STAALBOUWER:
Royal IHC, Kinderdijk (NL)
 
ARCHITECT:
NOHNIK, Enschede (NL) 
 
STUDIEBUREAU:
ABT, Velp (NL)
 
BOUWTIJD:
2018
 
FOTOGRAAF:
ABT