Uitbreiding basis - en kleuterschool Groenlaar

Buitentrap met geïntegreerde droogloop vormt het scharnierpunt tussen de nieuwbouw en het bestaande schoolbouw

OPDRACHT EN ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET ONTWERP
De huidige basis- en kleuterschool voor buitengewoon onderwijs Groenlaar in Rumst haalt een groot deel van haar kwaliteit uit het prachtige terrein waarop ze staat. Voor de uitbreiding in functie van de 150 nieuwe leerlingen moet een stuk grond ten noordoosten van het huidige schoolcomplex plaats maken. Het compacte gebouw over twee bouwlagen vrijwaart het mooie terrein maximaal zodat het groene karakter van de omgeving niet aangetast wordt. De gevels worden bekleed met bruin-rode beplanking in vezelcement, die een licht en vrolijk beeld opleveren dat refereert naar het karakter van de bestaande gebouwen. De verticale belijning van de platen strookt met de plooilijnen waarlangs de gevel zich om het gebouw wikkelt. Het plan zoekt enerzijds aansluiting met de overheersende orthogonale richtingen van de bestaande schoolgebouwen, terwijl het zich anderzijds plooit naar de richting die de omliggende straten opleggen. Naar de uitdrukkelijke wens van de schooldirectie werd het gebouw geconcipieerd rond het systeem van open klassenwerking. Het gebouw telt zes identieke klaslokalen per verdieping, die steeds per drie worden geclusterd rond een polyvalente ruimte waaruit ze ontsloten worden. Een maximaal flexibel plan wordt bereikt met mobiele wanden.

DE PLAATS VAN DE THERMISCH VERZINKT ELEMENTEN
De functionele koppeling met het bestaande hoofdgebouw en de speelplaats gebeurt ter hoogte van de koppeltravee tussen het hoofdgebouw en de westelijke klassenvleugel. Een stalen luifel zorgt ervoor dat de leerlingen van daaruit overdekt het nieuwe gebouw kunnen bereiken. Deze luifel plooit vervolgens op boven een stalen buitentrap die de eerste verdieping ontsluit. Van daaruit heeft men een ver overzicht over de hele speelplaats, over de bestaande gebouwen heen. Op deze manier wordt een verbindingsas van noord naar zuid doorheen de school gerealiseerd, die verschillende entiteiten als een rijgsnoer met elkaar verbindt. Deze thermisch verzinkte buitentrap vormt de hoofdcirculatie van de leerlingen. Zo worden de activiteiten van het gelijkvloers minimaal verstoort door de leerlingen die les volgen op de verdieping. De circulatie naar de speelplaats verloopt snel en efficiënt.

REDEN THERMISCH VERZINKT STAAL & TECHNISCHE ASPECTEN
De buitentrap met geïntegreerde droogloop vormt het scharnierpunt tussen de nieuwbouw en het bestaande schoolbouw. De trap wordt als een aparte entiteit gezien, zo transparant mogelijk om het groene karakter van de omgeving te behouden. De schooldirectie vroeg een onderhoudsarme constructie, robuust en weersbestendig. We kozen voor een modulair samengestelde structuur volledig uit thermisch verzinkt staal :
- Verticale en horizontale dragerprofielen : holle kokerprofielen met afgeronde randen
(100x100x3)
- trapbomen : U-profielen (220)
- borstwering : holle kokers (50x20x3)
- vloerbekleiding : staco roosters (maaswijdte 30x30)
- bevestigingsmiddelen : RVS-bouten met tussenplaatsing van rondellen ter bescherming van de galvanisatie.
Thermisch verzinken als conservering beantwoordt aan het duurzaamheidsvraagstuk van de directie. Deze materialisatie oogt neutraal en eist geen aandacht op tussen het nieuw rood-bruin gebouw en het bestaand bruinbakstenen schoolgebouw. De groene omgeving loopt als het ware door tussen beide schoolentiteiten. Naar aanleiding van de gegolfde gevelkleding kozen we een gegalvaniseerde golfplaat (18mm) als dakbedekking voor de luifel. De plaat werd op L-profielen (50x50x5) bevestigd. Dezelfde L-profielen werden ook gebruikt voor de traplandingen. De preventiedienst eiste anti-sliptreden die zo zijn opgevat dat bij een valpartij op de trap geen kwetsuren door snijwonden kunnen gebeuren. Voor de verzinkte traproosters en landingen werd type RH AV (antislip op de vulstaven) STACO genomen.

Opdrachtgever:
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Hasselt (B)
 
Hoofdaannemer:
Alpas, Dendermonde (B)
 
Staalbouwer:
Metaalconstructie W. Soetens, Sint-Niklaas (B)
 
Architect:
Bovenbouw Architectuur, Antwerpen (B)
 
Studiebureau:
Planet Engineering, Brasschaat (B)
 
Bouwtijd:
april 2014
 
Fotograaf:
Filip Dujardin, Stijn Bollaert