Transformatie Radio Holland - Scheveningen haven

In de haven van Scheveningen wordt druk gebouwd. Langzaam transformeert deze, van oorsprong vissershaven,  naar een aantrekkelijke mix van wonen, werken en leisure

Dit bouwwerk is in de jaren '50 in een talud in de haven van Scheveningen gebouwd. Het was bouwkundig  in een zeer slechte staat en het stond grotendeels leeg. Het pand mocht gesloopt worden (het had geen beschermde status), echter bij sloop zou de haven een uniek gebouw gaan verliezen.

Na diverse studies bleek renovatie niet haalbaar te zijn en heeft men voor een speciale aanpak gekozen. Het originele volume met de beeldbepalende gevel aan de kade werd opnieuw opgetrokken, 10% vergroot en gestroomlijnd. Daarnaast werden  aan de flanken uitbreidingen projecteert, waarmee het gebouw een nieuwe functionele invulling zou kunnen krijgen. Hiermee is de originele voorgevel van radio Holland 'gehandhaafd'  en krijgt het gebouw een tweede leven.

In het pand  is een hengelsportzaak, een horeca en een filiaal van de Rabobank gekomen. Het pand heeft door zijn speciale ligging in het talud eigenlijk twee beganegrond verdiepingen boven elkaar. Deze situatie is in het nieuwe ontwerp benut door het bankfiliaal twee ingangen te geven: een particulieren klanten entree  aan de Dr. Lelykade en een tweede zakelijke (boven) entree aan het plein. Het interieur bestaat uit een open ruimte waarin autonome glazen cilinders zijn geplaatst. Deze cilinders dienen als spreekkamers waardoor in de openruimte voldoende privacy ontstaat. daarnaast is bij de entree een zgn. 'smart wall'  geplaatst die dient als een helpdesk. De transformatie is voltrokken in ICF waardoor er ook een duurzaamheidslag gemaakt is.

Hoewel een aantal elementen anders zijn gedetailleerd, is aan de kade het oorspronkelijke beeld gehandhaafd. Daar de belende bebouwing aan de Dr. Lelykade  recentelijk qua volume verdubbeld is, valt het niet op dat de bestaande gevel 10 % is vergroot.

De luifel is van thermisch verzinkt en gepoedercoated staal (persrooster), ook de lamellen op het dak werden thermisch verzinkt. 

Opdrachtgever:
Rabobank, Den Haag (NL)

Hoofdaannemer:
Bakels en Ouwerkerk, Den Haag (NL)
 
Staalbouwer:
Bakels en Ouwerkerk, Den Haag (NL)
 
Architect:
Archipelontwerpers, Den Haag (NL)
 
Studiebureau:
IBT, Veenendaal (NL)
 
Bouwtijd:
2015
 
Fotograaf:

Gerrit Schreurs + Archipelontwerpers