Steelanol

Real Corporation is fier dat zij gekozen zijn voor het bouwen van de structuren van de volledige Steelanol fabriek. Deze fabriek vormt een schakel in de strijd tegen de wereldwijde CO2-uitstoot!

Via de Steelanol-installatie zal ArcelorMittal een deel van de koolstofhoudende gassen van hun hoogovens omvormen tot bio-ethanol die kan worden gebruikt als brandstof voor transport of voor de productie van kunststoffen. Dit is de eerste industriële installatie in zijn soort in Europa, goed voor een jaarlijkse productie van 80 miljoen liter bio-ethanol.

De toegepaste gasconversieprocestechnologie maakt gebruik van microben die zich voeden met koolstofmonoxide om bio-ethanol te produceren.

De toepassing van dit microbiële gasconversiesysteem betekent een belangrijke stap voorwaarts in de mogelijkheden van ArcelorMittal voor het opvangen en opslaan van koolstofdioxide (CCS of carbon capture and storage), en voor het opvangen en het gebruiken van koolstof (CCU of carbon capture and utilization). Het versterkt ook de rol van staal in de circulaire economie. De langetermijnambitie van ArcelorMittal bestaat erin om een afvalvrij bedrijf te worden door deze innovaties verder op te schalen, waarbij alle materialen die gebruikt worden of ontstaan tijdens de productie van staal worden gerecupereerd, behandeld en hergebruikt in de productieketen of als grondstof dienen voor andere sectoren. Hierbij wil ArcelorMittal zich niet beperken tot hun eigen afval, maar kunnen ze ook een rol spelen bij het verwerken van afval uit andere sectoren.

Real Corporation heeft hierbij de detail engineering, productie, conservering en montage van alle staalstructuren voor de ganse Steelanol fabriek uitgevoerd. Totaal gewicht 1200 Ton. De ganse constructie is uitgevoerd in thermisch verzinkt staal.

De keuze voor thermisch verzinken werd gemaakt vanuit gebruiks- en logistiek oogpunt. Het intensieve gebruik van de installatie vroeg een onderhoudsvriendelijke oplossing waarbij interventies voor periodiek onderhoud vermeden dienden te worden.

De gehele thermisch verzinkte uitvoering van zowel de constructie alsook de leuningen en vloeren zorgen voor een perfect afgewerkt geheel.

Functioneel verzinken

OPDRACHTGEVER:
C-Shift (B)
 
HOOFDAANNEMER:
/
 
STAALBOUWER:
Real Corporation (B)
 
ARCHITECT:
/
 
STUDIEBUREAU:
Real/Stabetek  (B)
 
BOUWTIJD:
2021
 
FOTOGRAAF:
Real Corporation