Steel Study House nr. 2

Laureaat Benelux Trofee Thermisch Verzinken 2011

Context

Huis Pesie is gebouwd in een nieuwe buitenwijk Zuiderburen in Leeuwarden. In deze wijk is een kleine zone voor vrije kavels aan het water gereserveerd. Al deze kavels hebben een prachtig uitzicht over het water – de Himpenser Wielen -- en op het open agrarisch landschap. Dit vrije uitzicht, in contrast met de geslotenheid van de dicht opeengestapelde kavels in de woonwijk, heeft de specifieke opzet en oriëntatie van deze woning bepaald. In plaats van een huis in het midden van de kavel met een tuin er omheen te ontwerpen is het oppervlak van de gehele kavel benut voor een ruimtelijke constructie waarvan het centrum leeg is gehouden. Om deze patio zijn zowel de binnen en buitenruimten van het woonprogramma gegroepeerd. De ruimtelijke constructies sluiten zich naar de stad en openen zich naar het vrije uitzicht op het water. Het huis is toegankelijk door een flauw oplopende “loopbrug” die geplaatst is tussen het trottoir en de voordeur en over een dalende brede hellingbaan. Het thema brug komt ook terug in de grote stalen loggia met een belvedère over het water en verwijst ook naar de opdrachtgever, directeur van BSB Staalbouw en bruggenbouwer.

Maatvoering

De maatvoering van het huis is geheel gebaseerd op een grid van 6 x 6 m. Het huis is in grote prefab modules ontworpen die in de fabriek gemaakt zijn. Het uitgangspunt van Steel Study House nr 2 is om op basis van lichtgewicht prefab componenten een huis met een zeer uitgesproken en persoonlijk karakter te maken. De uitgangspunten van de opdrachtgever waren als volgt samen te vatten: een eenvoudig, rechthoekig en robuust huis van staal. In eerste instantie zou de woning met grote prefab componenten samengesteld worden. Deze zouden van de fabriek per boot naar de locatie gebracht worden om het daar in elkaar te zetten. Uiteindelijk bleek een opzet van prefab staalcon¬structie met een goed geïsoleerde stalen binnendoos, alles in kleine componenten over land vervoerd, toch efficiënter. De twee stalen etages zijn boven op een betonnen bak gemonteerd waarin een kelder onder de gehele woning inclusief de patio zit. De betonnen bak dient ook voor warmte accumulatie en het geheel is aangesloten op een warmtepomp voor de energie voorziening. Naast de witte gevelcomponenten zijn diverse “schermen en la¬mellen” in blank aluminium toegepast. Binnen deze eenvoudige en heldere structuur is ieder plek verder specifiek verder ingevuld en door de bewoners en de interieurarchitect verder afgewerkt.

Plaats en keuze voor thermisch verzinkte elementen

De stalen elementen van de gevel van het huis zijn thermisch verzinkt en nadien van een witte coating voorzien, de schermen aan de voor en zij gevel zijn alleen thermisch verzinkt. Aan de ene kant is gezocht naar een goede en langdurige bescher¬ming van het staal tegen corrosie, aan de andere kant is gezocht naar een ‘rijke’ minimalistische en pure benadering van materialen die ook bij de ruimtelijke opbouw van het huis past. Diverse onderdelen van het huis zijn thermisch verzinkt waaronder bijvoorbeeld de terrastrap en het frame aan de kopzijde van het zwevende terras. Maar ook enkele constructieve elementen zijn thermisch verzinkt zoals bijvoorbeeld de brug aan de voorzijde.

Opdrachtgever:
Fam Pesie - Leeuwarden
 
Hoofdaannemer:
BSB Staalbouw - Suameer
 
Staalbouwer:
BSB Staalbouw - Suameer
 
Architect:
Archipelontwerpers - Den Haag
 
Studiebureau:
BSB Staalbouw - Suameer
 
Bouwtijd:
-
 
Fotograaf:
Marcel van der Burg