STC Waalhaven Z.Z. 16

Het nieuwe gebouw aan Waalhaven Z.Z.16 van STC Group is een groot onderwijsgebouw voor twee MBO-colleges: Havens en Logistiek & Vervoer. 

Projectomschrijving

 Het hoofdvolume steekt acht meter uit over de dubbelhoge entree tot aan de rand van de Waalhaven Zuidzijde. Hierdoor presenteert het zich prominent aan de Waalhaven in Rotterdam. Uitgangspunt van het ontwerp is dat het gebouw aansluit op de praktijk van het bedrijfsleven. Om de studenten te motiveren en stimuleren is de praktijk overal in het gebouw zichtbaar en voelbaar; het nieuwe gebouw ‘ademt’ praktijk. Dit gebeurt door de materialisatie van het interieur met verwijzingen naar transport en techniek, door het zichtbaar maken van de simulatieruimten en door het uitzicht op de havens van Rotterdam. De nieuwe huisvesting vormt samen met het, tevens door DP6 ontworpen, bestaande gebouw van STC Group aan de Waalhaven een campus.

(Staal)constructie

Voor het ontwerp van het gebouw is gekozen voor een staalconstructie en prefab vloerelementen om hiermee een snelle bouwcyclus te realiseren, wat nodig was om het gebouw tijdig in gebruik te kunnen nemen voor het nieuwe schooljaar van 2017. Daarnaast biedt een staalskelet een grote flexibiliteit bij de indeelbaarheid en de aanleg van leidingen en installaties.
Hoewel het onderwijsgebouw, zoals veel gebouwen, dichte kernen kent, is hier gekozen om de staalconstructie door te zetten in de wanden van deze ruimtes. Dit maakt dat het krachtenspel helder en ‘eerlijk’ wordt (geen hybride hoofddraagconstructie) en het bouwsnelheid hoog blijft.
In dwarsrichting wordt, vanwege de slanke kernen, de stabiliteit ontleend aan twee in het gebouw gepositioneerde grote dubbelverdiepinghoge windverbanden. Deze grote windbokken (die zowel op trek als druk worden belast) dragen bij aan het robuuste karakter van het gebouw. Het meeste staal bij STC is gepoedercoat, maar een deel is alleen thermisch verzinkt.

Bouwkundig concept

De uitkraging is mogelijk gemaakt door op de vier dragende assen die het gebouw kent, schoren te realiseren van drie keer twee verdiepingen hoog. Om tegenwicht te geven aan deze hangende constructie, zijn deze schoren ook weer gespiegeld aangebracht verder in het gebouw.
Op de 4e verdieping is STC Waalhaven z.z. 16 via een loopbrug verbonden met het bestaande gebouw op de Waalhaven. De loopbrug bestaat uit een lichte constructie met vakwerkliggers. De brug is gekoppeld aan de nieuwbouw en bewegend (gedilateerd) opgelegd op het bestaande gebouw. 

Constructieve details

Onderdeel van de ontwerpwerkzaamheden, was het aantonen dat elke kolom, ligger of schoor weg moet kunnen uitvallen in het kader van een 2e draagweg. Dit gaf met name uitdagingen bij de onderste (V-)kolommen en grote windbokken. Daarom zijn op enkele plaatsen extra schoren toegevoegd om te zorgen dat in deze bijzondere situaties de constructie stabiel blijft, ook bij het wegvallen van de kolom onder het overstek, waardoor het dus kan voorkomen dat de constructie bijna 12 m uit kan kragen. 
Na uitvoerig beraad over de wijze van detaillering van de knooppunten, is er voor gekozen om alle verbindingen gebout uit te voeren, waardoor soms grote schetsplaten nodig bleken. Deze robuuste knopen dragen echter bij aan het industriële karakter van het gebouw. Het levert daarnaast een spel op van uit de vloer rijzende verbindingen die tastbaarheid geven aan de grote krachten die doorgegeven moeten worden.

Bijzondere aspecten

Door het modulaire, open constructieprincipe en een separaat inbouwpakket daarvan is STC Waalhaven Z.z. 16 los zonder ‘breekwerk’ aan te passen en daardoor ook in de toekomst voor andere functies zoals bijvoorbeeld kantoren goed te gebruiken.

Uitvoering

In een intensief ontwerptraject met een doorlooptijd van acht maanden is het gehele gebouw in BIM van Voorontwerp naar Uitvoering gereed-ontwerp uitgewerkt (oktober 2014-juli 2015). Ook de bouw kende een korte periode van januari 2016 tot juli 2017. Hiervoor is in het ontwerp rekening gehouden met een bouwsysteem van staal en prefab vloeren.
Opdrachtgever:
STC Group, Rotterdam (NL)
 
Hoofdaannemer:
Build2Learn Rotterdam VOF, Rotterdam (NL)
 
Staalbouwer:
 
 
Architect:
DP6 architectuurstudio, Delft (NL)
 
Studiebureau:
Pieters Bouwtechniek, Amsterdam (NL)
 
Bouwtijd:
2017
 
Fotograaf:
Ossip van Duivenbode