Stationsparking Mechelen

Drie ondergrondse parkeerlagen met een totale oppervlakte van ca. 77.290 m² voor samen ca. 2.000 personenauto’s.

1. Geïntegreerde kabelgoot + kolomafwerking

Integratie van technieken: (nood)verlichting, branddetectie, sonorisatie, antenne’s, …
Deze parking is de eerste realisatie binnen het stationsvernieuwingsproject van Mechelen.
Waarom verzinkt staal?
De ontwerpers hebben gefocust op een functioneel en duurzaam ontwerp. De materiaalkeuze voor verzinkt staal was dan ook voor de hand
liggend. Bovendien sluit verzinkt staal perfect aan bij het in dit project veel voorkomende zichtbeton. De integratie van gesloten, verzinkte kabelgoten in een systeem van technische nissen om de 10m in de dakplaat leidt tot een efficiënt en flexibel ruimtegebruik. In het verlengde van de kabelgoten in de plafondnissen zijn de kolomnissen afgewerkt met een geperforeerd, verzinkt paneel dat door de technische diensten eenvoudig demonteerbaar is. Erachter bevinden zich de co-detectoren, beschermd tegen vandalisme en afrijden. Op elk punt in de parking kunnen zo technische uitrustingen aangepast of toegevoegd worden zonder breekwerk, zonder zichtbare kabels en met behoud van een nagenoeg vlak plafond, hetgeen bijdraagt tot een rustig totaalbeeld, en dus aan het comfort van de bezoeker. Een voorbeeld van de aanpasbaarheid is dat de parking in de toekomst oplaadmogelijkheid kan bieden aan een volledig elektrisch wagenpark, en dit zonder bouwkundige wijzigingen.

Geïntegreerde, vezinkte kabelgoten op elke bouwlaag en om de 10m gepositioneerd.

2. Borstweringen

Ook hier werd bewust gekozen voor het sobere aspect van verzinkt staal. De borstweringen zijn aanrijveilig uitgevoerd en vooral onderhoudsvriendelijk. Dit zijn, naast de vandalismebestendigheid, niet te onderschatten argumenten in een publiek gebouw dat 24/7 toegankelijk is. Op de interne hellingen was om stabiliteitsredenen een borstweringshoogte van 90cm in beton nodig. De verhoging naar de veiligheidshoogte van 120cm werd uitgevoerd in visueel licht overkomende horizontale T-profielen.

3. Trappen

HOOFDTRAP:
Deze ondergrondse parking heeft slechts 1 centrale in- en uitgang en 1 centrale verticale circulatie voor voetgangers. Er is gekozen voor een volledig opengewerkte, vrijdragende trap en dus zonder sas. De trap is zo een zeer zichtbaar en uitnodigend gebaar geworden. Ook hier beantwoordt verzinkt staalwerk aan de verzuchtingen van de bouwheer, zoals daar zijn: veiligheid, esthetiek en onderhoudsvriendelijkheid.

NOODTRAP:
Bij het ontwerp en uitvoering van de borstweringen en handgrepen in deze noodtrappen ging de aandacht naar een eenvoudige constructie met een minimaal aantal bevestigingspunten. Dit zowel uit esthetisch als uit onderhoudsvriendelijke oogpunt.

ZEKER ZINK

 

OPDRACHTGEVER:
NMBS Directie Stations, Brussel (B)
 
HOOFDAANNEMER:
CIT Blaton, Brussel (B)
 
STAALBOUWER (borstweringen en trappen):
Hercon, Houthalen (B)
 
STAALBOUWER (geïntegreerde kabelgoot + kolomafwerking):
Engie Fabricom, Aartselaar (B°
 
ARCHITECT:
B.ST.12 (voormalig Eurostation), Brussel (B)
 
STUDIEBUREAU:
B.ST.12 (voormalig Eurostation), Brussel (B)
 
BOUWTIJD:
2018
 
FOTOGRAAF:
Bruno De Backer en Brent Turchak