Sportcentrum Zaanstad Zuid

Het nieuwe sportcentrum vormt een uitdrukking van de dynamiek van het sporten en versterkt de positie en betekenis van sport in de huidige samenleving.

Sportcentrum Zaanstad- Zuid is de eerste in de reeks van bouwprojecten van sporthallen en zwembaden die invulling geeft aan het sportbeleid van de gemeente. De gemeente heeft voor dit project daarom hoge ambities gesteld qua uitstraling, afwerking en duurzaamheid. Bij aanvang heeft de gemeente ons uitgedaagd om te komen tot een hoogwaardig sportcentrum dat een dialoog met de samenleving aangaat. Het creëren van een maxinale multifunctionaliteit en kruisbestuiving met de scholen en de buurt staat hierbij centraal. Als architectenbureau hebben wij er expliciet voor gekozen om de sporthal niet als ‘gesloten doos’ te benaderen maar hebben onderzocht op welke wijze de sporthal kan worden geopend. Op strategische plekken is de sporthal geopend naar buiten toe waardoor de relatie met het publieke domein wordt aangegaan.

Situatie

De nieuwbouw van sportcentrum Zaanstad– Zuid is gebouwd in de wijk Poelenburg naast de parkzone aan De Weer. De stedenbouwkundige structuur tussen de groenzone aan de Weer en het water aan de M.L. Kingweg varieert van gesloten bouwblokken met grotendeels woningen en bedrijven en een meer vrijere indeling voor schoolgebouwen en religieuze functies. Het sportcentrum is gerealiseerd binnen hetzelfde bouwblok als de naastgelegen praktijkscholen Pascal-Zuid en De Faam. Beide gebouwen liggen dan ook aan hetzelfde schoolplein.De sporthal wordt overdag gebruikt door deze scholen en wordt dan onderverdeeld in drie zaaldelen.  De dagentree voor de leerlingen ligt direct aan het schoolplein. In de avonduren en in het weekend zal de sporthal worden gebruikt door sport- en buurtverenigingen, die gebruik maken van de horecaruimte met dakterras, de vergaderruimte en de tribune voor 300 personen. De avondentree is gelegen aan de andere zijde; aan de doorgaande weg De Weer. De verandering in het gebruik tussen dag en avond is de basis van het concept. De routing vanuit de nevenentree aan het schoolplein en de hoofdentree aan de straat De Weer vormt de onderlegger van de ruimtelijke structuur. Het gebouw is ruimtelijk onderverdeeld in twee bouwdelen: de wedstrijdruimte naar het noorden georienteerd voor een egale daglichttoetreding en het hiernaast gelegen deel met kleedkamers en horeca. Waar de beide bouwdelen overlappen bevindt zich de ruggegraat van het gebouw met de circulatie, constructie en installaties.  De multifunctionaliteit nu en naar de toekomst tussen sport, school en buurt stond centraal bij de functioneel-ruimtelijke indeling. De keuken van het sportcafe kan worden gebruikt door de praktijkscholen als opleidingscentrum, de bestuurskamer voor de sportverenigingen is een vergaderruimte- en cursusruimte voor de buurt.  Om op verschillende wijzen de interactie tussen gebouw en omgeving te laten zien is er een buitengevel ontworpen die op een subtiele wijze deze interactie kan bepalen. De horeca, de wachtruimte en ook deels de sporthal zijn naar de straat en het park geopend, zodat de interne activiteiten zichtbaar worden voor de buurt. Een gevel van verticale polycarbonaat panelen is plaatselijk dicht, plaatselijk geperforeerd met gevelopeningen en is plaatselijk vormgegeven als opale dubbele huid. De gelaagde gevel zorgt er enerzijds voor dat de gymdocenten in de sporthal en het publiek op de tribune overdag wel een relatie hebben met buiten, maar dat er geen direct zonlicht binnenvalt dat op andere tijdstippen hinderlijk is voor de sportverenigingen. In de sporthal zijn op diverse posities raamopeningen gemaakt. Hoge ramen naar de lucht en lage ramen naar de aarde.  Grote hoge ramen onder het plafond die het daglicht uit het noorden binnen brengen zijn voor het bewegingsonderwijs van grote toegevoegde waarde. Lage ramen tonen het gebruik van de sporthal naar buiten toe. De passanten buiten zien de benen van de sporters door de hal rennen, maar aan de binnenzijde worden de sporters niet verblind door tegenlicht bij het maken van het winnende doelpunt. Door de overhoekse positionering van de ramen wordt de sporthal tot in de buitenhoeken voorzien van daglicht.

Dynamiek van het sporten

Aan de binnenzijde in de gangen, horeca en kleedkamers is er gestreefd naar een interieur dat uitdaagt om te bewegen. Vloerpatronen en kunstwerken brengen de sporters in beweging, waarmee de warming –up al is begonnen voor de kleedkamers.

Duurzaamheid

Duurzaamheid was van belang gedurende het ontwerpproces waarbij sociale en energetische duurzaamheid centraal stonden. De centrale warmte/koudeopwekking gebeurt door middel van een lucht/water warmtepomp, aangevuld met een hoogrendement CV-ketel om de piekvermogens op te vangen. Warmwater wordt opgewekt door de combinatie van zonnecollectoren, boilervat en een warmtewisselaar, aangesloten op de CV-ketel.  Het gebouw is voorzien van vloerverwarming/vloerkoeling. Door het grote verwarmingsoppervlak vormt zich voor de sporters een aangenaam haltemperatuurprofiel. Daarnaast is de sporthal voorzien van gebalanceerde ventilatie met hoogrendement warmteterugwinning. De ventilatie is CO2 gestuurd.

Persoonlijk ontwerptoelichting

“Centraal in ons denken staat het onderzoek naar de context en de textuur. Bij dit openbare sportcentrum bestemd voor sport- en bijeenkomstgebruik gaan wij  bewust de dialoog aan met de omgeving.  De transformatie tussen het gebruik van de dag en avond was hierbij het leidende thema dat ook heeft geleid tot de gevelindeling. Het gebouw heeft een enorme maat.  Om deze maat te reduceren hebben wij met behulp van schaal, ritmiek en textuur gewerkt. Bij de beide entrees waar sporters, buurtbewoners en bezoekers het gebouw benaderen zijn er plaatselijk accenten gemaakt in hout. Hier wordt het gebouw kleinschaliger en meer toegesneden op de maat van de mens .  Zowel voor de binnen- als de buitenzijde is er tot het kleinste schaalniveau ontworpen en is er specifiek productonderzoek gedaan. Het staalskelet gaf voldoende vrijheid om te komen tot de gewenste vormgeving met de twee diagonalen die de routing overdag voor de school en in de avond voor de sportverenigingen en de buurt begeleiden. Het concept dat is gebaseerd op het verschil tussen het dag- en avondgebruik was ook de onderlegger voor de gevelindeling. De opale gevel aan de bovenzijde toont in de avonduren de gezamenlijke activiteiten naar buiten en versterkt de uitstraling van de sporthal als verlicht baken voor de buurt.Aan de onderzijde is een grijs gekleurde steen toegepast waarachter de kleedruimtes en de ruimtes voor de scholen zijn geplaatst voor het daggebruik. Het is een licht gesmoorde steen die klamp is vermetseld in tegelverband. Speciaal voor dit project is de frog vervangen door een verdiept reliëf van twee ronde sparingen. De baksteen is specifiek voor dit project ontworpen en door middel van diverse testen ontwikkeld in samenwerking met steenfabriek Facade Beek. Hiermee verkrijgt de gevel een subtiel patroon van beschaduwing dat in contrast staat met de bovengelegen opale gevel van polycarbonaat. Het houten dak van de wedstrijdruimte is geïmporteerd uit Oostenrijk en voorzien van een perforatiepatroon dat passend is bij deze schaal en beleving. "

Aan de binnenzijde is veel aandacht besteed om te komen tot een hoogwaardige afwerking. Toonaangevend voor de beleving in de sporthal is de toepassing van het houten dak. Voor sporthallen wordt normaliter gebruik gemaakt van een staalskelet met hieronder een verlaagd balvast systeemplafond. Maar dat laatste is hier anders. 

Het constructieve houten dak dat  tevens als plafondafwerking fungeert (ruwbouw = afbouw) is van grote toegevoegde waarde voor de beleving van sporters en publiek. Het perforatiepatroon geeft een genuanceerd beeld aan het enorme plafondvlak en de armaturen zijn in het lijnenspel opgenomen. De continuering van het houten plafond als houten wandafwerking leidt tot een eenduidig en rustig beeld. De onderverdeling in drie haldelen is hierbij in dezelfde wandafwerking meegenomen. Hiermee is de sporthal integraal ontworpen voor zowel wedstrijdgebruik als één grote ruimte en voor het schoolgebruik als drie kleinere haldelen. Het houten dak met plafond is een integrale oplossing en voorziet in de volgende functies: constructief dragend, geluidsabsorptie met perforaties, verlichting en esthetisch qua afwerking.

 

 

Motivatie thermisch verzinken

Staalconstructie wordt toegepast om een sporthal zo economisch mogelijk te bouwen, waarbij overspanningen als kolomvrije ruimte gerealiseerd worden. Thermisch verzinkt staal wordt voornamelijk toegepast bij constructies en bouwwerken die aan buitenklimaat worden blootgesteld en eventueel met condens te verduren krijgen. Thermisch verzinkt staal voorkomt het doorroesten van het staal en voorkomt dat het staal dient te worden gecoat. Het feit dat het staal geen extra coating behoeft impliceert ook een extra duurzaamheid. Het thermisch verzinken van staal is met de nieuwste technieken toegepast waardoor het milieuvriendelijker is dan een aantal jaren geleden. Kortom, de toepassing van verzinkt staal kent enkel voordelen en is dan ook een slimme methode om het staal te verduurzamen. 

Opdrachtgever:
Gemeente Zaanstad, Zaanstad (NL)
 
Hoofdaannemer:
Lokhorst, Velzen-Noord (NL)
 
Staalbouwer:
Lokhorst, Velzen-Noord  (NL)
 
Architect:
UArchitects, Eindhoven (NL)
 
Studiebureau:
Bolwerk Weekers, Deurne  (NL)
 
Bouwtijd:
Februari 2015
 
Fotograaf:
Daan Dijkmeijer