Sea Tank Terminal

Laureaat Benelux Trofee Thermisch Verzinken 2013

Voor de nieuwe tank terminal van Sea Tank te Antwerpen, diende er een main piperack gebouwd te worden langs vijf te bouwen en één toekomstig tankenpark, inclusief de verbindingen met de laadarmen aan land en de verbinding met de steiger op het water. De opbouw van de verschillende niveaus diende in fases te gebeuren. Het totale project (jetty’s, outside piperacks, inside piperacks, trappen…) omvat circa 2000 ton staal. Vanwege de fasering, heeft de montage van de staalstructuren ongeveer één jaar in beslag genomen. Een belangrijk deel van de staalstructuur is opgesteld boven de Schelde op betonnen consoles. Deze structuren, werden in modules opgebouwd op het land.
Voorzien van het nodig hulpstaal werden de 24 modules met drijvende bokken op hun sokkel gezet.
Per dag werden er twee modules van op de kade naar hun definitieve plaats in het water gebracht.
Omdat de structuren worden blootgesteld aan een agressieve maritieme omgeving,  werd er gekozen voor thermisch verzinken als oppervlaktebehandeling.
 

Opdrachtgever:
Sea Tank 510, Antwerpen (B)
 
Hoofdaannemer:
Bolckmans, Hoogstraten (B)
 
Staalbouwer:
BCM, Hoogstraten (B)
 
Architect:
-
 
Studiebureau:
Temco, Lummen (B)
 
Bouwtijd:
-
 
Fotograaf:
Bolckmans