Restauratie en uitbreiding Koepelkerk

Entree / foyer tussen Koepelkerk en het Kompas

De achtkantige Koepelkerk van Smilde is sinds 1788 één van de blikvangers van Drenthe. Van origine Nederlands Hervormd, is de kerk sinds 2007 deel van de Protestantse Gemeente Smilde. Dit fantastische rijksmonument functioneert goed als kerkzaal maar mist cruciale bijfuncties. Deze bijfuncties zijn wel aanwezig in het naastgelegen pand “Het Kompas”.

Om de Koepelkerk en het Kompas als één goed functionerend geheel en cultureel centrum te kunnen beschouwen is een verbinding tussenbeide noodzakelijk evenals een renovatie en uitbreiding van het Kompas.

De verbinding die we ontworpen hebben is meer dan alleen een overdekte gang tussenbeide. We hebben er een extra functie aan toegevoegd die zowel bij de Koepelkerk als het Kompas ontbreekt; een  entree/foyer.

Om de foyer niet te laten concurreren met de Koepelkerk is deze zo transparant en ondergeschikt mogelijk gemaakt. Zwevend boven het maaiveld om “tijdelijkheid” te suggereren en met minimale aanhechtingspunten aan de Koepelkerk om het monument niet te verontrusten.

Opdrachtgever:
Protestantse Gemeente Smilde (NL)
 
Hoofdaannemer:
Aannmersbedrijf Gebr. Blomberg, Smilde (NL)
 
Staalbouwer:
Mesken, Smilde (NL)
 
Architect:
Architecten Meppel . Gurbe van der Schaaf, Meppel (NL)
 
Studiebureau:
EconStruct, Leeuwarden (NL)
 
Bouwtijd:
december 2013
 
Fotograaf:
G.J. van der Schaaf . Architecten Meppel