Renovatie van de kantoorgebouwen van Buildwise en bouwen van een loods

Circulariteit is leidraad bij de renovatie van dit kantoorgebouw

Project ingediend door BOVAArchitects  i.s.m. Bureau bouwtechniek

Het project betreft de renovatie van een gebouw uit 1999. Ondanks de relatief jonge leeftijd toonde het bestaand gebouw belangrijke bouwtechnische gebreken op vlak van energieprestatie, daglicht, ventilatie en akoestiek. Een radicale verbouwing van de bouwschil en de technische uitrusting was dus nodig. Daarnaast werd de bestaande patio overdekt om een nieuwe centrale polyvalente ruimte te realiseren.

Buildwise (voormalig WTCB/CSTC) staat gekend als promotor van technologische innovatie in de bouwsector. Om de identiteit en de ambities van het Buildwise te weerspiegelen, werden de ontwerpdoelen geformuleerd, rekening houdend met de mogelijkheid om ze op grote schaal te implementeren.

De groengevel is geconcipieerd als een onafhankelijke structurele laag, een tweede bewoonbare gevel, die de bestaande structuur niet verticaal belast met het nieuwe gewicht van de modulaire minituinen. Dergelijk systeem kan in principe toegevoegd worden op elke bestaande gevel, los van zijn eigenschappen en draagvermogen. Aandacht werd besteed aan de knoopdetaillering om geen extra lasten over te dragen naar de bestaande structuur en tegelijk thermische bewegingen mogelijk te maken. Ook de ontkoppeling van de verschillende materialen, waaronder verzinkt staal en roestvast staal vergden bijzondere detaillering om galvanische koppels tussen de elementen vermijden. De minituinen zijn geconcipieerd als zelfdragende modulaire elementen uit roestvast staal. Dankzij de vorm en het fabricatieconcept werd de wanddikte ervan beperkt tot 2mm. De elementen worden opgelegd op de thermisch verzinkte gevelstructuur via specifieke mechanische knopen die de perfecte positionering en regeling toelaten.

De overkapping van het atrium was een technische uitdaging. In dat kader werden de daglichttoetreding, ventilatie en rook- en warmteafvoer onderzocht. Er werd een atypisch sheddak geconcipieerd dat, door bewuste keuzes naar oriëntatie toe, de interactie met wind en zonnetoetreding optimaliseert en de beleving in het atrium karakteriseert. De grootste diagonale overspanning meet 36m en deze wordt gerealiseerd door middel van een vakwerk in het verticaal glasvlak. De tweede overspanning, in de kiel tussen twee schuine dakvlakken wordt gerealiseerd door een onderspannen ligger welke doorschiet in de ruimte.

Tenslotte werd met het oog op een hoge levensduur en op het hightech karakter van het gebouw een semi reflecterende RVS plaat voorzien als gevelbekleding. Gewicht, kosten en beeldkwaliteit werden geoptimaliseerd door te kiezen voor een geprofileerde semi industriële plaat. De profilering moest geometrisch gecoördineerd worden in functie van de perfecte integratie binnen de bestaande modulatie van de betonnen structuur. Er werd dus een projectgebonden profielplaat ontwikkeld. Het wisselende kleurenpalet van de vegetatie volgens seizoen en oriëntatie reflecteert in de nieuwe gevelbekleding.  Op die manier wordt het bestaande massief volume lichter gemaakt en geanimeerd door een voortdurend variabel daglichtspel.

Keuze thermisch verzinkt staal

Het gevelsysteem is ontworpen als een onafhankelijke stalen structurele laag die de bestaande betonnen structuur niet verticaal belast met het nieuwe gewicht van de modulaire recipiënten (de “minituinen”). Dergelijk systeem kan in principe toegevoegd worden op bestaande gevels los van hun eigenschappen en draagvermogen.

Het gebruik van staal is het resultaat van een onderzoek gefocust op het circulaire concept van het gebouw als “materialenbank”. Het gevelsysteem werd dus ontworpen als een samenstelling van verschillende lagen en componenten die onafhankelijk van elkaar en gemakkelijk gemonteerd, gedemonteerd, vervangen of hergebruikt kunnen worden.

Er wordt maximaal gekozen voor thermische verzinking van het gevelsysteem waarbij de structuur zichtbaar blijft en waarbij een corrosiebescherming met een lange levensduur gewaarborgd wordt. Andere beschermingswijzen vergen geregelde inspectie en onderhoud of verbergen de structuur achter een andere afwerking. Uitzondering hierop zijn de minituinen die geconcipieerd als zijn zelfdragende modulaire elementen meteen wanddikte van 2mm waardoor thermisch verzinken niet wenselijk was, waardoor geopteerd werd voor RVS.

Functioneel verzinken

OPDRACHTGEVER:
Buildwise (voormalig WTCB/CSTC) (B) 
 
HOOFDAANNEMER:
Vanhout (B) 
 
STAALBOUWER:
Braeckman Steel Construction (B) 
 
ARCHITECT:
BOVAArchitects (IT/BE) i.s.m. Bureau bouwtechniek (B)
 
STUDIEBUREAU:
Ney & Partners (B) 
 
BOUWTIJD:
november 2022 
 
FOTOGRAAF:
Sarah Blee architectural photography