Reflexion

Maximalisatie van de beschikbare bouwruimte in oppervlakte, maar ook in beleving

De context: Een vervallen bestaande woning in traditionele massiefbouw met daarachter een in baksteen opgetrokken loods waren de vertrekpunten op de site. Het monotone, massieve en gesloten volume ging in geen enkel opzicht een directe relatie aan met de omgeving. Belangrijk bij deze opdracht was de zoektocht naar een maximalisatie van de beschikbare bouwruimte in oppervlakte, maar ook in beleving. De interactie met de omgeving en een optimalisatie van de stedenbouwkundige voorschriften waren vanaf het begin belangrijke parameters in het ontwerpproces. De vorm van het volume werd enerzijds bepaald door het noodzakelijke bouwprogramma en anderzijds werd er voldaan aan de bouwvoorschriften welke o.a. de bestaande voorbouwlijn 4 meter inwaarts duwde en enkel een zeer beperkte footprint toeliet. Verder diende het geheel te beschikken over een hellend dak.
Gezien het bouwprogramma met die randvoorwaarden niet kon gerealiseerd worden op de maximaal toegelaten footprint plus opgaande verdieping, diende een groter oppervlak op verdieping zich aan. Als gevolg is er een groot uitkragend volume ontworpen welke economisch en technisch perfect oplosbaar waren dankzij de eigenschappen van gegalvaniseerd staal. Verder wordt er op deze manier vanuit de kantoren niet gekeken naar boomstammen, auto’s en hagen maar naar boomkruinen en de open ruimte binnen een landelijke woonomgeving.
De onderste bouwlaag fungeert als een sokkel en omvat een toonzaal die voor voorbijgangers goed zichtbaar is, met een winteratelier welke aansluit aan de bestaande loods. Dankzij de maatvastheid, snelheid en flexibiliteit van staal, de mogelijkheden om met 3d modellen (BIM) te communiceren met de constructeur gingen de vormgeving, detaillering en economische haalbaarheid van het gebouw hand in hand.
Delen van de fundering van de woning konden bovendien door het geringe bijkomende gewicht blijven liggen, wat nog een voordeel is van deze manier van bouwen. Daarop werden deels nieuwe wanden gemetst in combinatie met stalen kolommen. Hierop werd vervolgens de uitkragende gegalvaniseerde staalstructuur geënt. Werkende binnen al deze parameters werd er in afwerking gestreefd naar een aantrekkelijk dynamisch volume dat als een camera obscura, de omgeving naar binnen trekt door op specifieke plaatsen insnijdingen te maken. Zo ontstonden de grote vistas. De stalen constructie leende zich perfect voor een ritmische zinken afwerkingsschil die het gevoel van deze insnijdingen enkel versterkte. De doorgedreven detaillering en integratie van technieken welke talrijk aanwezig zijn in een moderne kantooromgeving (HVAC, zonwering,...) waren dan ook vlot integreerbaar dankzij de ‘holle’ ruimtes die kunnen gebruikt worden binnen de dikte van het gegalvaniseerde staalskelet. Het project is een toepassing van een thermisch verzinkte staalstructuur waarbij zowel de constructieve als efficiënte eigenschappen van het staal de realisatie mogelijk maakte.

Opdrachtgever:
Reflexion, Gent (B)
 
Hoofdaannemer:
Van de Capelle en Zn, Gent (B)
 
Staalbouwer:
Steyaert - Heene, Eekilo (B)
 
Architect:
EGUS architecten, Gent (B)
 
Studiebureau:
EGUS architecten, Gent (B)
 
Bouwtijd:
mei 2014
 
Fotograaf:
EGUS architecten