Passief sociaal woningbouwproject Gutenberg

 21 stadsappartementen, een handelgelijkvloers en kantoren met binnenplein en  ondergrondse parkeergarage

De site bevindt zich op de kruispunt van de Gentsesteenweg en de Harelbeeksestraat, de zogenaamde Gentsepoort, waar de historische invalsweg ‘Gent – Kortrijk’ aansluit op de kleine ring van Kortrijk.
Een deel van de gebouwen op de site werd reeds in de jaren ’90 gesloopt teneinde de inrichting van een verkeersrotonde mogelijk te maken. Dit leidde tot de huidige golvende rooi- en bouwlijn. Het braakliggende terrein is volledig ingesloten tussen de twee aangrenzende percelen en de perceelgrenzen worden gevormd door tuinmuren van 4m hoog.
De nadruk wordt gelegd op energiezuinigheid, ecologie en groen elementen die in de huidige stedelijke sociale huisvestingsprojecten dikwijls ontbreken. Maar de ambitie van de Goekope Woning ging verder. Zo stelde de bouwheer hoge duurzaamheidseisen én een beperkt budget als uiterste randvoorwaarden naast elkaar en verwachtte van het ontwerpteam een originele architectuur en optimale woonkwaliteit.
De vloeiende rooilijn, die ook de verplichte bouwlijn is, werd opgenomen in het architecturaal concept. Zij vormt immers de grens tussen het private en het openbare domein. Deze straatgevel vormt tevens de zonzijde van het perceel zodat de leefruimtes en de bijhorende privé buitenruimtes van de appartementen aan de straatkant werden voorzien.
Door de straatgevel strak achteruit te trekken en een semitransparante tweede gevel - een vlies - te voorzien die de rooilijn volgt, ontstaat er op de verdiepingen een tussenruimte, een 2 tot 4 meter die tegelijk ‘binnen’ en ‘buiten’ is.
Dit bouwconcept creëert buitenruimtes die een privacy generen ten opzichte van de naburige bewoners en de passanten op de straat, met een voorzetscherm dat door middel van handbediende luiken voldoende licht en doorzicht toelaat om de dieperliggende leefruimtes kwalitatief te kunnen inrichten. De vliesgevel wordt begroeid met klimplanten die de groene look van het woongebouw mee bepaalt.
Op het gelijkvloers wordt achter de golvende beglaasde gevel multifunctionele ruimten voorzien als winkel of kantoor. Samen met de open doorgang naar de parkeergarage en binnenruimte zorgt dit ervoor dat het gebouw langs openbare weg zichzelf transparant en uitnodigend opstelt naar de toegang van de wooneenheden achteraan via trap, lift en gaanderij.
Het streefdoel is om voor de appartementen aan de eisen voor passiefbouw te voldoen zonder voor elke wooneenheid een afzonderlijk certificaat te verkrijgen. De multifunctionele ruimte op het gelijkvloers zal aan de huidige energetische eisen voldoen.

De gevel van het handel gelijkvloers volgt de golvende lijn van het perceel en is maximaal voorzien van glas. Het gedeelte waar de kapel zich bevindt wordt afgewerkt met dezelfde volkernplaten als de gevels van de appartementen.

Aan de straatzijde wordt er op de rooilijn een vliesgevel voorzien in wit gelakt strekmetaal, gedragen door een lichte structuur in thermisch verzinkt staal. Er werd hier voor metaal gekozen omwille van zijn bewegingsvrijheid.

De vliesgevel zal de privacy van de terrassen garanderen en tegelijk als vaste zonwering fungeren. De vliesgevel wordt begroeid met klimplanten die in een langgerekte plantenbak op het dak van de gelijkvloerse verdieping worden voorzien. De begroeiing zal fungeren als extra bescherming tegen de oververhitting en zal de luchtkwaliteit helpen verbeteren. De bewoners kunnen ook naar eigen wens de ruime terrassen met groen aankleden, om het gevoel van privacy en van een eigen tuinterras nog meer te verhogen. In het straatbeeld zorgen de planten voor een afwisselend, zacht en aangenaam beeld, dat voortdurend met de seizoenen mee verandert.

De gevel van het gebouw is demonteerbaar, vervangbaar en recycleerbaar. Door de structuur en de schil van het gebouw strikt te scheiden, worden koudebruggen vermeden en de luchtdichtheid op een eenvoudige manier gerealiseerd. Aan de kant van de binnentuin verbinden gaanderijen gedragen door een lichte structuur in thermisch verzinkt staal en met borstweringen in antraciet gelakt staal, de betonnen buitentrap met de inkomdeuren van de appartementen.

Opdrachtgever:

Goedkope Woning cvba, Kortrijk 

(B)
 
Hoofdaannemer:
GABECON, Geluveld Zonnebeke (B)
 
Staalbouwer:
Kormetal, Kortrijk (B)
 
Architect:
Abscis Architecten, Sint-Denijs-Westrem (B)
 
Studiebureau:

Sileghem & Partners, Zwevegem (B)

 
Bouwtijd:
december 2015
 
Fotograaf:

Inge Claessens