Parkeergarage P4 Eindhoven Airport

Parkeergarage volgens het Design-and-Build principe

Parkeergarage P4 bij Eindhoven Airport is een parkeeroplossing die gebouwd is volgens het concept van EZ-park. Het bouwproject is tot stand gekomen volgens het Design-and-Build principe, waarbij nauw samen is gewerkt met architect, constructeur, aannemer, gebruiker en parkeerspecialisten. Het ontwerp en de bouw van het project konden hierdoor in een zeer korte tijd worden gerealiseerd. De bruto vloeroppervlakte bedraagt 41.500 m2 en met een totaal aantal parkeerplaatsen van 1732 stuks.

Het constructief ontwerp is gebaseerd op een stramien van 5.00 x 16.00 meter, op basis van 2 parkeervakken van 2.50 x 5.00 m per stramien met een rijbaan van 6.00 m. Essentieel is de keuze van de vloer gebleken, aangezien het grootste aandeel van de belasting bestaat uit het eigen gewicht van deze vloer die 16.0 m moet overspannen. De keuze voor een TT-plaat was snel gemaakt en tijdens het ontwerp is de oorspronkelijk begrote hoogte nog eens met 100 mm verkleind, wat gunstig doorwerkt in de dimensies van liggers, kolommen, fundering en palen. Door de ribben ter plaatse van de oplegging verjongd uit te voeren, is de verdiepingshoogte uiteindelijk beperkt tot slechts 2.90 m. Bij de engineering is het materiaalverbruik natuurlijk een belangrijke factor, echter in dit geval is ook specifiek rekening gehouden met een snelle montage ivm een strakke deadline voor de vakantieperiode. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid, dat de kolommen # 250 x 250 mm uit slecht 2 elementen zijn opgebouwd van 7.20 m resp. 5.80 m lang. De liggers daarentegen zijn enkelvelds uitgevoerd met een lengte van 5.00 m wat zorgt voor een gelijkmatige belastingafdracht en lopen middels consoles aan weerszijde voor de kolommen door. Op deze wijze bleek een dagproductie van 38 vloerplaten van 16.0 x 2.50 m mogelijk (= 1520 m2 per dag), verdeeld over 2 verdiepingen. De hellingbaan bevindt zich midden in de parkeergarage en loopt over een lengte van 65.0 m van de begane grond naar de 2e verdieping dan wel van de 2e naar de 4e verdieping, met tussentijds een horizontaal gedeelte om naar de 1e en 3e verdiepingsvloer af te kunnen slaan.

De complete staalconstructie is uitgevoerd in verzinkt stalen onderdelen. Thermisch verzinken is de meest milieuvriendelijke oplossing, duurzaam en nagenoeg onderhoudsvrij.
Er is gekozen voor een efficiënt ontwerp om het parkeeraanbod te vergroten, waarbij ruwbouw = afbouw. De parkeergarage krijgt hierdoor het gewenste robuuste karakter. De hoofdentree, zichtbaar vanuit beide toegangswegen, is verbijzonderd met donkere metselwerk schijven en een translucente groene lichtkoker, beiden vijf verdiepingen hoog! Deze verbijzondering markeert de hoofdentree en vormt tevens een oriëntatiepunt, zowel in het donker als overdag. Het metselwerk sluit aan bij de in de omgeving aanwezige gebouwen.
De hekwerken zijn opgebouwd uit verzinkt stalen roosters met een maaswijdte van 30x30 mm. De toepassing van stalen roosters zorgt voor zowel transparantie als veiligheid en geeft het gebouw een robuust karakter. De roosters zijn gemonteerd op stalen kokers van 60x100 mm, waardoor ze de volledige afstand tussen de gevelkolommen kunnen overspannen en meegenomen konden worden tijdens het montageproces van de staalconstructie.
De trappen zijn volledig in staal uitgevoerd, wat leidt tot een gewichtsbesparing en minder belasting op de constructie in vergelijking tot betontrappen. De traptreden zijn uitgevoerd in hetzelfde type rooster als de hekwerken.
Een belangrijke factor bij de dimensionering is Fire Safety Engineering gebleken. Door Bureau Hamerlinck is de constructie getoetst op een specifieke autobrand, met enkele kleine aanpassingen tot gevolg. Bij standaard haaks parkeren bleken de enkelvelds liggers te voldoen. Alleen in het specifieke geval dat er een rijbaan onder deze liggers door loopt of bij evenwijdig aan deze liggers parkeren (autobrand precies onder de ligger), blijkt dat de kritieke staaltemperatuur wordt overschreden. Echter door de enkelvelds liggers in een staalkwaliteit S355 uit te voeren resp. door de liggers 2-velds te maken, kon de oorspronkelijke detaillering gehandhaafd blijven. Door deze geringe overdimensionering (op sterkte) is er voor zowel de liggers als de kolommen geen brandwerende bekleding nodig. Verder is er op last van de brandweer een computersimulatie gemaakt van de rookontwikkeling (CFD-berekening), gezien de grote afstand van de tegenoverliggende gevels. Toch is gebleken dat natuurlijke ventilatie volstaat, zonder stuwdrukventilatoren. Om tijdens een brand veilig te kunnen vluchten, zijn er 6 trappenhuizen voorzien, waarvan 1 midden in de parkeergarage welke middels een tunnel direct naar buiten wordt ontsloten.
Een ander innovatief aspect is de recyclebaarheid van de hele parkeergarage. Deze flexibele parkeeroplossing is genaamd EZ-park. Het is in staat om bijna volledig hergebruikt te worden op een andere locatie. Door het modulaire systeem ook in een andere vorm / samenstelling of gedeeltelijk. EZ-park is zodoende geschikt voor tijdelijk en definitief gebruik of kan in de toekomst worden uitgebreid.

Opdrachtgever:
Eindhoven Airport, Eindhoven (NL)
 
Hoofdaannemer:
Stam + De Koning Bouw, Eindhoven (NL)
 
Staalbouwer:
Hesta, Eindhoven (NL) en Voortman Staal, Rijssen (NL)
 
Architect:
Vissers & Roelands Architecten & Ingenieurs, Eindhoven (NL)
 
Studiebureau:
Verhoeven en Leenders, Uden (NL)
 
Bouwtijd:
-
 
Fotograaf:
Vissers & Roelands architecten & ingenieurs