Parkeergarage Jumbo

In opdracht van Jumbo Supermarkt is een kolossale parkeergarage voor het distributiecentrum in Nieuwegein gerealiseerd.  Het gebouw strekt zich uit over een lengte van meer dan 250 meter en omvat maar liefst 1277  parkeerplaatsen.

Zoals alle parkeergarages van EZ Park is ook deze demontabel en flexibel. Met een verdiepingshoogte van 4 meter voor de begane grond, is het mogelijk in de toekomst deze verdiepingen te gebruiken als parkeervoorziening voor online distributiebussen. Daarnaast is het aantal laadpalen voor elektrische voertuigen middels het geïntegreerde onderverdeelstation eenvoudig uit te breiden. De gescheiden in- en uitritten en entrees worden geaccentueerd in de gevel met verticale lamellen in de bedrijfskleuren van Jumbo. De gevel, met een variatie aan klimplanten die door RVS kabelnetten tussen stalen kaders begeleid worden, kent een openheid waardoor de parkeergarage natuurlijk geventileerd wordt. Tot slot is het distributiecentrum verbonden met een passerelle, zodat de oversteek voor voetgangers droog kan worden gemaakt.

De hoofddraagconstructie van het parkeergebouw, bestaande uit thermisch verzinkte kolommen, liggers, en windverbanden, vormt het raamwerk voor TT-plaatvloeren die een vrije overspanning mogelijk maken. De gevel, met fraaie afgeronde hoeken, bestaat uit thermisch verzinkte stalen constructiedelen die de kaders vormen voor verticaal georiënteerde gevelvlakken. Op de begane grond doet dit kader als plint tevens dienst als aanrijdbeveiliging voor de gevel. Op de verdiepingen is een thermisch verzinkt stalen buisprofiel voorzien tussen de kolommen als zijnde doorrijdbeveiliging. Tussen de eerdergenoemde gevelconstructie vormen rvs kabelnetten het decor voor gevarieerde begroeiing, afgewisseld met verticale, afgeronde, aluminium lamellen die onder een hoek van 45 graden zorgen voor een spectaculair gevelbeeld.

Het constructief ontwerp van de garage is gebaseerd op twee gelijke stramienen van 12,73 meter breed, die zich uitstrekken over een lengte van circa 256 meter. De enorme lengte is opgedeeld in drie bouwdelen, gescheiden van elkaar door middel van twee dilataties. Het gebouw verkrijgt haar imposante uitstraling door de lange, uitgestrekte zijgevel die ontstaat. Door de hellingbanen en inritten inpandig op te lossen, wordt geen afbreuk gedaan aan dit effect en komt de verticale belijning van de gevel het beste tot zijn recht.

De boutverbindingen, droge bouwmethode en de eenduidige standaard maatvoering maakt hergebruik als geheel of in gedeelten eenvoudig en haalbaar. Deze flexibele parkeeroplossing vormt de basis van het concept EZ park. Het gebouw is geschikt om bijna volledig hergebruikt te worden op een andere locatie. De staalconstructie wordt op de bouwplaats geassembleerd, wat resulteert in een snelle en eenvoudige bouwmethodiek. Hiermee is de duur van de bouw voor de parkeergarage voor Jumbo beperkt tot slechts vijf maanden.

Het optimaliseren van de levensduur, in combinatie met de wens voor een gevel met een onderhoudsvrij karakter, is doorslaggevend geweest voor de keuze voor een thermische zinklaag. De staalconstructie moet volledig worden beschermd tegen het buitenklimaat en de functionele kwaliteiten van thermisch verzinken sluiten hier naadloos op aan. De levensduur van de stalen bouwdelen is gemaximaliseerd door te verzinken volgens NEN-EN-ISO-1461. Hiermee wordt zelfs demontage en hergebruik (al dan niet op een andere locatie) mogelijk. Het onderhoudsvrije karakter van het toegepaste systeem is ideaal in combinatie met de begroeide gevels.

Deze begroeiing komt optimaal tot z’n recht door het contrasterende, robuuste karakter van de thermisch verzinkte staalconstructie, met een bouwprincipe waarbij ruwbouw = afbouw. Het integreren van de afbouw in hetzelfde montageproces als de ruwbouw, beperkt het benodigde materiaal en materieel en versnelt de bouwtijd. Zodoende was thermisch verzinken niet alleen een duurzame keuze op basis van levensduur, maar beperkte het op verschillende niveaus de milieubelasting van het bouwproject.

De parkeergarage bestaat uit een slim, innovatief en circulair gebouwconcept: modulair, flexibel, demontabel, uitbreidbaar, verplaatsbaar en toekomstbestendig. Er is sprake van een intelligent ontwerp met een grote mate van repetitie dat snel en efficient bouwen mogelijk maakt. De standaard gemaatvoerde elementen zijn relatief klein en zijn in het gehele gebouw toepasbaar. Wijzigingen, uitbreidingen, demontage, hergebruik recyclebaarheid (beton) en upcyclebaarheid (staal) zijn hierdoor mogelijk. De rationele structuur, de verhoogde 1e bouwlaag en materiaalkeuze vormen de basis voor een nagenoeg onderhoudsvrij gebouw dat meerdere functies kan herbergen. Klimaatadaptatie wordt bereikt door de volledig begroeide gevels icm lamellenstructuur.

De compacte oplossing, gebruik makend van natuurlijke ventilatie, reduceert materiaal- en energiegebruik. De grote mate van standaardisatie, repetitie en droge verbindingen zorgt voor kleine elementen die gemakkelijk, snel en efficient te plaatsen en te demonteren zijn. In de exploitatiefase is het energiegebruik zeer laag door het ontbreken van ventilatiesystemen (natuurlijke ventilatie door een open gevel) en LED verlichting op oa bewegingsmelders.

Functioneel verzinken

OPDRACHTGEVER:
Bouwbedrijf van de Ven B.V. (NL) 
 
HOOFDAANNEMER:
EZ Park / Stam en de Koning bv (NL) 
 
STAALBOUWER:
Voortman Steel Construction (NL) 
 
ARCHITECT:
Vissers & Roelands architecten & ingenieurs
 
STUDIEBUREAU:
Verhoeven Leenders (NL) 
 
BOUWTIJD:
2020 
 
FOTOGRAAF:
Voortman Steel Construction / EZPark