Parkeergarage Gerstdijk

De parkeergarage is gebouwd volgens het modulair parkeerconcept van EZ‐park d.m.v. een Design & Build opdracht; een nauwe 
samenwerking met architect, constructeur, aannemer en parkeerspecialisten. Het ontwerp en de bouw van het project konden hierdoor in een zeer korte tijd worden gerealiseerd. Het vier verdiepingen tellende gebouw heeft een bruto vloeroppervlakte 
van 14.170 vierkante meter en er is parkeergelegenheid voor 426 personenauto’s en 18 vrachtwagencombinaties. 
Dankzij de vrije ligging op het perceel, de open gevels en een kleinste gevelafstand van 48 meter kan gesproken worden van een natuurlijk geventileerde parkeergarage. De parkeergarage bestaat uit een modulair systeem dat is opgebouwd in een zeer flexibele systematiek.
Aanpassingen of uitbreidingen zijn eenvoudig, snel en goedkoop te realiseren, wat de parkeergarage toekomstbestendig maakt. 
Daarnaast is het volledig demontabel en recyclebaar, waardoor de gebruikte parkeergarage op een andere locatie kan worden opgebouwd en naar wens kan worden aangepast. 

THERMISCH VERZINKTE ELEMENTEN 
De volledige staalconstructie van kolommen, liggers en windverbanden zijn thermisch verzinkt. Het verzinkt stalen spijlenhekwerk 
heeft een hoge mate van transparantie en is bepalend voor de strakke belijning in de gevel. In tegenovergestelde hoeken liggen 
verzinkt stalen trappen, op het dak staan verzinkt stalen straatlantaarns en de hemelwaterafvoer is uitgevoerd in verzinkt staal.  

BESCHRIJVING STAALCONSTRUCTIE 
Om ruimte te creëren voor het stallen van vrachtwagens is de parkeergarage minimaal 4,5 meter opgetild boven het maaiveld. 
Ten behoeve vanhet in‐ en uitdraaien van de vrachtwagens zijn kolomafstanden bepaald op 11 x 16 meter.
De tussenliggers zijn enkelvelds uitgevoerd in een staalkwaliteit S355 (onder eerste verdiepingsvloer HEM300 en onder tweede 
t/m vierde verdiepingsvloer HEB400). De kolommen, eveneens in staal S355, bestaan uit slechts 2 delen; de deling ligt 1,2 meter 
boven de 1e verdiepingsvloer (begane grond kokers 350x350x16 mm en overige verdiepingen kokers 300x300x10 mm in S355). 
Een belangrijke factor bij het ontwerp van de staalconstructie is Fire Safety Engineering gebleken. De constructie is getoetst 
op enkele scenario’s met een autobrand en de hoge vuurlast van vrachtwagens. De grote dimensies van de staalprofielen 
die benodigd zijn voor de grote overspanningen leveren een voordeel op ten aanzien van de brandveiligheid. 
De kritieke staaltemperatuur is in alle gevallen hoger gebleken dan de maximaal optredende staaltemperatuur, 
waardoor brandwerende bekleding overbodig is. Dit geldt tevens voor de kolommen, met uitzondering van die op de begane grond. 
Om hier de vereiste brandwerendheid te halen zijn de kolommen gevuld met beton en wapening, een maatregel die tevens 
dienst doet als aanrijbeveiliging voor vrachtwagens.  

KEUZE VOOR THERMISCH VERZINKEN 
De parkeergarage is gelegen op een klein bedrijventerrein tegen het buitengebied aan de Zuid‐Willemsvaart, een locatie die valt onder corrosieklasse C2/C3. De staalconstructie moet volledig worden beschermd tegen het buitenklimaat. Tevens was het de wens om een gebouw te maken met een sober en robuust karakter. Het thermisch verzinken van al het staal bleek hiervoor de perfecte integrale oplossing. De uitstraling past goed naast het ruwe beton van de vloerplaten en met een zinklaag van ca. 90 µm (hoofddraagconstructie) heeft het staal een beschermingsduur van ruim 50 jaar. Daarnaast kon met het thermisch verzinken gekozen worden voor het bouwprincipe ruwbouw = afbouw, dat resulteerde in een korte bouwtijd en het beperken van de hoeveelheid bouwmateriaal. Zodoende was thermisch verzinken niet alleen een duurzame keuze op basis van levensduur, maar beperkte het op verschillende niveaus de milieubelasting van het bouwproject. Er is gekozen voor een dikkere zinklaag dan noodzakelijk voor de gewenste levensduur van het gebouw, omdat hergebruik, al dan niet op een andere locatie, een onderdeel vormt van het EZ‐park concept. 

Opdrachtgever:
Van Rooi Meat, Helmond (NL)
 
Hoofdaannemer:
EZ Park, Eindhoven (NL)
 
Staalbouwer:
Voortman Staalbouw, Rijssen NL)
 
Architect:
Vissers & Roelands Architecten, Eindhoven (NL)
 
Studiebureau:
Ingenieursbureau Verhoeven en Leenders, Volkel (NL)
 
Bouwtijd:
oktober 2013
 
Fotograaf:
Vissers & Roelands Architecten